מכון פועה ארכיון תמונות                                                                                         

Thumbnail of Photo Number 141

מכון פועה-כנס בנין שלם

Thumbnail of Photo Number 142

מכון פועה-כנס בנין שלם

Thumbnail of Photo Number 143

מכון פועה-כנס בנין שלם

Thumbnail of Photo Number 144

מכון פועה-כנס בנין שלם

Thumbnail of Photo Number 145

מכון פועה-כנס בנין שלם