מכון פועה ארכיון תמונות                                                                                         

Thumbnail of Photo Number 220

פרופ' דניאל הרזקוביץ - שר המדע

Thumbnail of Photo Number 221

הרב יצחק נסים -פוע"ה

Thumbnail of Photo Number 222

הרב ישראל מאיר לאו - הרב הראשי של תל-אביב יפו

Thumbnail of Photo Number 224

חלק מהקהל

Thumbnail of Photo Number 225

הרב מנחם בורשטין -ראש מכון פוע"ה

Thumbnail of Photo Number 226

הרב יעקב אריאל - הרב הראשי של רמת גן

Thumbnail of Photo Number 227

הרשמה

Thumbnail of Photo Number 231

Thumbnail of Photo Number 233

Thumbnail of Photo Number 234

Thumbnail of Photo Number 235

Thumbnail of Photo Number 237

Thumbnail of Photo Number 239

Thumbnail of Photo Number 240

Thumbnail of Photo Number 242

Thumbnail of Photo Number 244

Thumbnail of Photo Number 245

Thumbnail of Photo Number 248

Thumbnail of Photo Number 250

Thumbnail of Photo Number 252

Thumbnail of Photo Number 253