מכון פועה ארכיון תמונות                                                                                         

Thumbnail of Photo Number 356

בנימין סוחצ'סקי

Thumbnail of Photo Number 358

Thumbnail of Photo Number 359

Thumbnail of Photo Number 360

מר רפי כץ, ד"ר פרסר וד"ר פיינמן

Thumbnail of Photo Number 362

מר ירון חסיד

Thumbnail of Photo Number 363

מר דוד סוויסה

Thumbnail of Photo Number 364

ד"ר מיכאל פיינמן

Thumbnail of Photo Number 365

הרב יוניון

Thumbnail of Photo Number 366

מר צבי פליישמן