מכון פועה ארכיון תמונות                                                                                         

    

הרב מנחם בורשטין -ראש מכון פוע"ה : שם התמונה

Photo Number 225

download this photo

    
12345678910...