מכון פועה ארכיון תמונות                                                                                         

    

הרב יעקב אריאל - הרב הראשי של רמת גן : שם התמונה

Photo Number 226

download this photo

    
12345678910...