מכון פועה ארכיון תמונות                                                                                         

    

: שם התמונה

Photo Number 231

download this photo

    
12345678910...