מכון פועה ארכיון תמונות                                                                                         

    

: שם התמונה

Photo Number 358

download this photo

    
123456789