מכון פועה ארכיון תמונות                                                                                         

    

מר ירון חסיד : שם התמונה

Photo Number 362

download this photo

    
123456789