מכון פועה ארכיון תמונות                                                                                         

Thumbnail of Photo Number 27

Thumbnail of Photo Number 28

Thumbnail of Photo Number 29

Thumbnail of Photo Number 30

Thumbnail of Photo Number 31

Thumbnail of Photo Number 66

Thumbnail of Photo Number 69

Thumbnail of Photo Number 71