מכון פועה ארכיון תמונות                                                                                         

Thumbnail of Photo Number 107

הרב גדעון ויצמן

Thumbnail of Photo Number 108

הרב הרשל שכטר,הרב בורשטין , הרב ויצמן

Thumbnail of Photo Number 109

Thumbnail of Photo Number 110

Thumbnail of Photo Number 111

הרב מנחם בורשטין עם הרב הרשל שכטר

Thumbnail of Photo Number 112

ד"ר אדי רייכמן

Thumbnail of Photo Number 113

Thumbnail of Photo Number 114

Thumbnail of Photo Number 116

Thumbnail of Photo Number 117

Thumbnail of Photo Number 118