מכון פועה ארכיון תמונות                                                                                         

Thumbnail of Photo Number 132

מגן שר הבריאות 20.12.07

Thumbnail of Photo Number 133

מגן שר הבריאות 20.12.07

Thumbnail of Photo Number 134

מגן שר הבריאות 20.12.07

Thumbnail of Photo Number 135

מגן שר הבריאות 20.12.07

Thumbnail of Photo Number 136

מגן שר הבריאות 20.12.07