מכון פועה ארכיון תמונות                                                                                         

Thumbnail of Photo Number 146

Thumbnail of Photo Number 148

Thumbnail of Photo Number 150

Thumbnail of Photo Number 152

Thumbnail of Photo Number 153

Thumbnail of Photo Number 154

Thumbnail of Photo Number 157

Thumbnail of Photo Number 158

Thumbnail of Photo Number 159

Thumbnail of Photo Number 160

Thumbnail of Photo Number 161

Thumbnail of Photo Number 162

Thumbnail of Photo Number 164

Thumbnail of Photo Number 165

Thumbnail of Photo Number 166

Thumbnail of Photo Number 167

Thumbnail of Photo Number 168