מכון פועה ארכיון תמונות                                                                                         

Thumbnail of Photo Number 15

תינוקות פועה

Thumbnail of Photo Number 75

האור שבלב

Thumbnail of Photo Number 76

Thumbnail of Photo Number 77

Thumbnail of Photo Number 78

Thumbnail of Photo Number 79

Thumbnail of Photo Number 80

Thumbnail of Photo Number 81

Thumbnail of Photo Number 82

Thumbnail of Photo Number 83

Thumbnail of Photo Number 84

Thumbnail of Photo Number 85

Thumbnail of Photo Number 86

Thumbnail of Photo Number 87

Thumbnail of Photo Number 88