מכון פועה ארכיון תמונות                                                                                         

Thumbnail of Photo Number 216

Thumbnail of Photo Number 217

Thumbnail of Photo Number 219