מכון פועה ארכיון תמונות                                                                                         

Thumbnail of Photo Number 411

הרב מנחם בורשטין

Thumbnail of Photo Number 412

ד"ר פיליפ שווד

Thumbnail of Photo Number 413

ד"ר יעקב ממט

Thumbnail of Photo Number 414

מרבני המכון

Thumbnail of Photo Number 415

קהל

Thumbnail of Photo Number 416

הרב הראשי עם רבני המכון

Thumbnail of Photo Number 417

ד"ר אריה ברקוביץ'

Thumbnail of Photo Number 418

הרב הראשי

Thumbnail of Photo Number 419

הרב רוז'ה

Thumbnail of Photo Number 420

דר יובל גיאלצ'ינסקי

Thumbnail of Photo Number 421

הרב אודי רט

Thumbnail of Photo Number 422

הרב אריאל עם רבני המכון

Thumbnail of Photo Number 423

הרב אריאל

Thumbnail of Photo Number 424

הרב ד''ר מרדכי הלפרין

Thumbnail of Photo Number 425

הרב יואל קטן

Thumbnail of Photo Number 426

הרב עומר שפס

Thumbnail of Photo Number 427

הרב צבי רייזמן עם רבני המכון

Thumbnail of Photo Number 428

הרב צבי רייזמן

Thumbnail of Photo Number 429

עו''ד פרופ' אביעד הכהן

Thumbnail of Photo Number 430

פרופ' מיכאל וורמן