אמצעי מניעה

על מנת לצפות בהרצאות המקצועיות שהתקיימו בכנס יש לרכוש צפייה.

ההרצאות בנושאים הבאים:

(ניתן לקבל בקובץ וידיאו / בקובץ אודיו)

הרב מנחם בורשטיין - אמצעי מניעה.

הרב יוסף איתן - אמצעי מניעה.

ד"ר ברונו רוזן - אמצעי מניעה.