בודקות טהרה

על מנת לצפות בהרצאות המקצועיות שהתקיימו בכנס יש לרכוש צפייה.

ההרצאות בנושאים הבאים:

טלי רוזנבאום - בדיקת נשים הסובלות מחרדה וגיניסמוס.

הרב מנחם בורשטין - סוגיות הלכתיות שקשורות לאמצעי מניעה.

ד''ר חוה-יעל שרייבר.