דרכי אישות

על מנת לצפות בהרצאות המקצועיות שהתקיימו בכנס יש לרכוש צפייה.

ההרצאות מועברות על ידי הרבנים הבאים:

הרב מנחם בורשטיין

הרב אודי רט