צפייה בכנס רבנים – תשע"ו

על מנת לצפות בהרצאות המקצועיות שהתקיימו בכנס יש לרכוש צפייה.

ההרצאות בנושאים הבאים:

ד''ר פיליפ שווד - צום והריון - הילכו שניהם יחדיו.

ד''ר יעקב ממט - השלכות הצום על הצלחת טיפולי פוריות.

ד''ר אריה ברקוביץ' - טכנולוגיות חדשות באי פיריון הגבר.

פרופ' מיכאל קופרמינץ - טיפול בהפלות חוזרות ומניעתן.

ד''ר אמיר וינטראוב - שימור פוריות לרווקות.

ד''ר יובל גיאלצ'ינסקי - ניתוחים עובריים מצילי חיים במהלך ההריון.

עו''ד פרופ' אביעד הכהן - היבטים משפטיים - האם ניתן לתבוע רב על פסיקה הלכתית.

ד''ר ישראל יולס - סידור מחזור לכלה ודחיית וסת במצבים מיוחדים.

פרופ' מיכאל וורמן  - פסיקה במראות ע''פ תמונות דיגטליות - היבטים מדעיים.

 

בהרצאות הרבנים ניתן לצפות ללא תשלום.

הגאון הרב דוד לאו שליט''א - צומות החלטה רפואית או הלכתית
הרב יעקב רוז'ה שליט''א - נוהל בתי חולים בקבורת נפלים
הרב יואל קטן שליט''א - מצוות עונה בגיל השלישי

הרב אודי רט - בדיקת זרע - סדר הפעולות ע''פ ההלכה
הרב יעקב אריאל שליט''א - היבטים הילכתיים - האם ניתן לתבוע רב על פסיקה הלכתית
הרב צבי רייזמן - היחס לבדיקות D.N.A

הרב ד''ר מרדכי הלפרין - פסיקה במראות ע''פ תמונות דיגטליות - היבטים הלכתיים
הרב עומר שפס - איפור מותאם לשבת