על מנת לצפות בהרצאות המקצועיות שהתקיימו בכנס יש לרכוש צפייה. ההרצאות בנושאים הבאים:

ד"ר פיליפ שווד – צום והריון – הילכו שניהם יחדיו.

ד"ר יעקב ממט – השלכות הצום על הצלחת טיפולי פוריות.

ד"ר אריה ברקוביץ' – טכנולוגיות חדשות באי פיריון הגבר.

פרופ' מיכאל קופרמינץ – טיפול בהפלות חוזרות ומניעתן.

ד"ר אמיר וינטראוב – שימור פוריות לרווקות.

ד"ר יובל גיאלצ'ינסקי – ניתוחים עובריים מצילי חיים במהלך ההריון.

עו"ד פרופ' אביעד הכהן – היבטים משפטיים – האם ניתן לתבוע רב על פסיקה הלכתית.

ד"ר ישראל יולס – סידור מחזור לכלה ודחיית וסת במצבים מיוחדים.

פרופ' מיכאל וורמן  – פסיקה במראות ע"פ תמונות דיגטליות – היבטים מדעיים.

בהרצאות הרבנים ניתן לצפות ללא תשלום.