Skip Navigation Links
מוקדש לעילוי נשמת
צביה בת אברהם וזלדה ז"ל

שלום מאיר בן ישראל ורבקה ז"ל
  Skip Navigation Links


טקטס לדף ביצוע רכישות של מוצרי המכוןביצוע תשלום עבור שירות : 

הדרכת כלות ירושלים

---------------------------------------------------------------------

יעוד התשלום הדרכת כלות ירושלים
שם פרטי
שם משפחה
כתובת מלאה
טלפון
פלאפון
כתובת אי-מייל
סוג כרטיס אשראי
מס כרטיס אשראי
בעל הכרטיס - שם פרטי
בעל הכרטיס - שם משפחה
בעל הכרטיס - תעודת זהות
תוקף כרטיס - עד שנת
תוקף כרטיס - עד חודש
קוד זיהוי בגב הכרטיס
   
סכום לתשלום 2250
מספר חודשים
הערה - בקשה

מערכת התשלום באתר מאובטחת ברשיון SSL

אודות רשיון אבטחה :
SSL : Secure Sockets Layer

SSL מיושם בעיקר בדפדפן, ותפקידו להעביר נתונים בצורה מוצפנת, כך שרק המקבל יוכל לפענח את ההצפנה ולקרוא את הנתונים ולא אף אחד אחר.
      
Created by : Media-Line.co.il | מכון פועה | Info@Puah.org.il | 026515050