שימוש בנובורינג

שאלה בנושא אמצעי מניעה

בשימוש בטבעת נובורינג
1.כיצד לעשות הפסק טהרה ומוך דחוק?
2. האם צריך להוציאה בבדיקות של שבעה נקיים?
3. בזמן הטבילה האם צריך להסירה או אפשר להשאיר?

תשובת הרב אודי רט - רב משיב במכון פוע"ה

שלום וברכה,

ראי הנחיות כאן

בהצלחה

יש לכם שאלה?

כניסה לאתר

דילוג לתוכן