מקבץ שאלות שהופנו במכון פוע"ה בנושא נגיף הקורונה: פוריות, הריון, לידה וטהרת המשפחהכ”ז אדר תש”פ –  23.03.20

הנחיות טבילה לנשים במקוה טהרה בימי הקורונה

מגיפת הקורונה יוצרת בהלה בכל מקום וקושי גדול. אנו תפילה לקב"ה שיסיר מעלינו במהרה קושי גדול זה. עלינו להקפיד על ההנחיות של משרד הבריאות והממשלה וכן הוראות הרבנות הראשית לישראל הניתנות באחריות.

ברצוננו להדגיש – ברשתות החברתיות מופצות שמועות והנחיות ללא בדיקה וללא התייעצות עם הגורמים המוסמכים: הרבנות הראשית, משרד הדתות, משרד הבריאות וכו'. וכן גורמים שעומדים בקשר ישיר עם גורמים אלו. אין להתייחס לדברי "מומחים" מטעם עצמם הפועלים ללא אחריות רפואית / הלכתית. ניתן להתעדכן עם הבלנית לפני ההגעה למקווה שאכן המקווה עומד בכל הנהלים של משרד הבריאות. מצ"ב בהמשך נוהל עדכני.
נשים בבידוד – אסורות לטבול במקווה, זו הוראה חד משמעית ואין להפר אותה. יש לדווח לבלנית במידה וטבלה אישה שהינה בבידוד. על הבלנית לבדוק עם משרד הבריאות לגבי החלפת המים.  הנחיות הרבנות לטובלות
נשים שאינן בבידוד – לא צריכות לחשוש או להימנע מטבילה.
הרבנות הראשית פרסמה הנחיות בתיאום עם משרד הבריאות הנכונות גם להיום כ"ז אדר תש"פ (23.3.20) לפיהן:
אישה שאינה בבידוד יכולה לטבול ללא חשש, עם הדגשה לעשות את ההכנות בבית לפני ההגעה למקווה. חשוב להבהיר, שהמקוואות מחוטאים בכלור על פי חוק ונשמרת הגיינה באופן מיוחד בתקופה זו בעקבות המצב. בכל אופן, לא נכון לעכב את הטהרה, ובפרט ש'חשש' הבידוד מונף מעל רבים אף אם הוא מניעתי, וככל שניתן לשמור על הטהרה יותר זמן, כן ייטב לזוג .
חשוב להדגיש: הכלור שנמצא במי המקווה אינו  מאפשר העברת הנגיף (כמובן שכאמור אישה שבידוד / חולה עליה להמנע מטבילה כעת!) שמועות על כך שנגיף עבר דרך המים נבדקו ונמצאו שאינן נכונות –הנגיף אינו שורד במים.
התנהלות ושמירה על הכללים בשעת הטבילה:

טבילה כשרה:
טהרה יכולה להיות רק במקווה הכשר לטהרה, אין שום מציאות בה אמבטיה בבית או בריכת שחיה או דבר דומה או חלופי יכול לשמש כטהרה. אנו ממליצים להמנע מטבילה בים מכיוון שהדבר כרוך בסכנה ובמיוחד שלאור ההנחיות של הרבנות הראשית לגבי חיטוי המקוואות אפשרי לטבול במקוה טהרה.
בעקבות אמירות שנשמעות רשתות החברתיות ברצוננו להדגיש שאישה שהוטעתה בעקבות פסק ו"טבלה" באמבטיה, צריכה לטבול במקווה טהרה כשר עם ברכה. זוג ששימש במצב כזה כיוון שסמכו בטעות על פסק הלכה מוטעה, יפנו לרב לקבל הדרכה. איסור מגע ללא טבילה – אין היתר למגע בין בני זוג כל זמן שהאשה לא טבלה כדברי השולחן ערוך יורה דעה סימן רא: "אין האשה עולה מטומאתה ברחיצה במרחץ. ואפילו עלו עליה כל מימות שבעולם, עדיין היא בטומאתה וחייבין עליה כרת עד שתטבול כל גופה בבת אחת במי מקוה" לצערנו גם בעניין זה מסתובבים כל מיני "פסקים" כאילו ישנם היתרים אחרים בעניין. ברור הוא שאין לכך יסוד ואין לסמוך עליהם.

סיכום הנחיות לגבי הטבילה:

א. התארגנות בבית ושהייה קצרה במקווה.

ב. הבאת מגבת מהבית.

ג. הבאת כפכפים למיעוט מגע במשטחים.

ד. ניתן להתקלח לאחר הטבילה רק בבית.

ה. כדאי לוודא עם הבלנית שהיא מקפידה על כללי החיטוי.

ו. צמצום השהייה במרחב המקוה.

מצ"ב דף הנחיות לבלנית מטעם הרבנות הראשית.

הארכת ימי הטהרה – בהחלט יש מקום לאחר הטבילה הזו לראות כיצד לדחות את הופעת הווסת הבאה על מנת להאריך את ימי הטהרה. כל מקרה הוא פרטני ולכן יש לפנות לרב יועץ ופוסק. מכון פוע"ה ישמח להנחות ולהדריך בתאום עם רופא נשים.
יש לעקוב אחר הנחיות מערכת הבריאות ולהתעדכן באופן תדיר וכן באתר המכון אם ישנם שינויים.

בתפילה לבורא עולם שיסיר מעלינו את הקושי הגדול הזה
רבני מכון פוע"ה                                      הרב מנחם בורשטין


י"ט אדר תש"פ – 15.3.20

מכון פועה משיב על שאלות בעניין מחלת הקורונה

הרבנים היועצים של מכון פוע"ה ממשיכים במענה לציבור בשאלות  הרבות הנוגעות לנגיף הקורונה.

לגבי הפגישות של הזוגות עם היועצים, בעקבות ההנחיות החדשות של משרד הבריאות על צמצום למינימום של תנועה ומפגשים, כלל הפגישות לא תתקיימנה פרונטלית, אלא טלפונית באותה שעה שנקבעו במכון.

בעקבות שאלות חדשות הנוגעות לתנאי ההגבלה החדשים,  צוות המכון עמל בשיתוף צוות בכיר במשרד הבריאות על בניית מסמך מסודר שעונה בעז"ה על מרבית השאלות הנשאלות בתחומי הפוריות, מעקב הריון, טהרת המשפחה, קיום חתונות ועוד.

לחץ כאן להורדת המסמך המאושר ע"י משרד הבריאות

צוות רבני המכון עונה באופן פרטני על כל השאלות ומתגבר למען הציבור

ניתן להתקשר למכון בטלפון:
 02-6515050

מקבץ שאלות שהופנו למכון פוע"ה בנושא נגיף הקורונה: פוריות, הריון, לידה וטהרת המשפחה

הקדמה:

בעקבות שאלות רבות שהגיעו לרבני המכון מצורף רשימת שאלות ותשובות בנושא הקורונה. חשוב להדגיש שהמכון נמצא בקשר ישיר עם הגורמים הרלוונטים במשרד הבריאות ויש לבדוק באופן עדכני את ההנחיות המעודכנות לאותו זמן. מצ"ב אתר משרד הבריאות
הערה חשובה לבקשת משרד הבריאות:  ההנחיות לבידוד הן החלטיות.
הפרת בידוד יכולה להביא להמשך ההדבקה במחלה אשר יכולה לגבות חיים רבים, בעיקר של אוכלוסיות מוחלשות חיסונית ומבוגרים וכו'. במקרים המאתגרים צריך למצוא פתרונות יצירתיים כדי להתמודד עם הנחיות הבידוד, אך צריך לזכור כי הפרה של הבידוד יכולה להביא בעקיפין לסכנת נפשות של ממש בהיקף משמעותי.
דבר רבני מכון פוע"ה:
תקופה זו אינה פשוטה כלל, והשאלות שאנו עונים עליהן, הן שאלות שנשאלו מתוך מצוקה וקשיים. התשובות נכתבו כאן בצורה חדה וברורה על מנת שהשואלים ידעו מה לעשות  למעשה.
התשובות לשואלים בעל פה, ניתנו תוך אמירת דברי חיזוק ושותפות עם השואלים, אך הדברים הכתובים כאן כוללים את ההוראות למעשה בלבד.
כמו כן אם ישנם קשיים או ישנם מקרים יוצאי דופן- ניתן לפנות למכון פוע"ה ולקבל פסיקה אישית.
מכון פוע"ה עומד לרשותכם בכל עת, ובמיוחד בעת הזאת.
טהרת המשפחה:
אני צריכה לטבול ואני בבידוד האם ניתן לטבול במקווה?
תשובה: לצערנו- לא. על אף שטבילה בזמנה היא מצווה חשובה, במקרה כזה הכלל הוא "חמירא סכנתא מאיסורא" ולכן יש השמע להוראות משרד הבריאות ולהישאר בבידוד, ואסור לגרום לסיכון של הטובלות האחרות.
אני בבידוד וצריכה לטבול – האם ניתן לטבול בים?
תשובה: לא. מעבר לכך שישנם בעיות הלכתיות בטבילה בים, משרד הבריאות אוסר על מי שבבידוד לצאת מהבית באופן גורף (פרט לאשפוז בבית חולים).
חשוב לשמוע להוראות הגורמים המקצועיים בעניין.
אני בימי הטהרה וצריכה לקבל מחזור בימים הקרובים, וחוששת מלקבל מחזור ומעוניינת לדחות את הטבילה האם יש משהו לעשות?
תשובה: עקרונית – כן תלוי כמה את קרובה למחזור הבא. ניתן לפנות טלפונית לרופא הנשים שלך ולבקש כדורים לדחיית מחזור.
אם את נוטלת גלולות למניעת הריון ניתן לחבר חפיסות ובכך למנוע את המחזור באישור הרופא שלך (אם החפיסה כוללת גלולות בצבעים שונים- יש לקבל הדרכה מתאימה)
אני ובעלי בבידוד האם מותר לקיים יחסי אישות?
תשובה: לא, שני בני זוג שני בני זוג שבבדידו עלולים להדביק אחד את השני, ולכן יש למנע מיחסי אישות וכן לשמור על כללי היגיינה כמו שמפורסמים בהוראות.
אני בריאה וצריכה לטבול – האם מותר לטבול במקווה? האם אין חשש של הידבקות?
תשובה: מותר לטבול ואין חשש, היות ולפי כללי משרד הבריאות, אסור למי שבבידוד לטבול במקווה, ומי המקווה מחוטים כראוי.
אני בלנית – כיצד אבדוק את הנשים הטובלות?
תשובה: יש להימנע כמה שיותר ממגע. באם יש צורך (כמו חציצה במקום שהאשה לא מגיעה אליה) יש לשטוף את הידים בסבון, להשתמש בכפפות מתאימות וחומר חיטוי מתאים ושוב לשטוף את הידים בסבון לאחר זריקת הכפפות.
האם מותר לערוך את ההכנות לטבילה בבית כדי להימנע משהייה במקווה לזמן ארוך?
תשובה: מותר. הכלל בהכנות לטבילה (חפיפה) שהיו היכן שהאשה רגועה, ולכן אין בעיה לעשות אותם בבית. יש לצמצם כמה שיותר את הזמן שעובר מההכנה עד לטבילה עצמה, וכן לחזור לעיין בגוף לפני הטבילה. כמו יש להימנע מלהתעסק בדברים חוצצים בין ההכנות והטבילה ואין לאכול לאחר ההכנות.
אני בבידוד וסופרת שבעה נקיים – האם עלי להמשיך לבדוק עד הטבילה?
תשובה: במהלך השבעה נקיים יש לבצע בדיקות טהרה כרגיל גם אם הטבילה לא תוכל להיות בזמן. לאחר סיום השבעה נקיים אין צורך להמשיך לבדוק עד הטבילה. בכל מקרה, הטבילה תמיד תהיה בלילה גם אם היא התאחרה בגלל הבידוד. מומלץ לעקוב שאין כתמים בימים אלו
בעלי בבידוד ואני לא, האם לטבול בזמן למרות שאין אפשרות לקיום יחסי אישות?
תשובה: כן, יש עניין הלכתי לטבול בזמן גם כאשר אין אפשרות רפואית לקיום יחסי אישות. אם יש קושי גדול בכך- יש לשאול שאלת רב.
אני בבידוד ועשיתי בדיקת שבעה נקיים ויש לי שאלה לגביה – מה עלי לעשות?
תשובה: ראשית מומלץ להתקשר לרב כדי לברר האם יש צורך להראות את הבדיקה (לעיתים אין צורך). ניתן לשאול לגבי גודלו של הכתם דרך תמונה או שיחה טלפונית עם רב.
אם ישנה אפשרות להעביר לרב את העד בשקית ניילון שקופה ואטומה- כך ראוי לעשות. יש ליידע את הרב הנשאל שבדיקות אלו הגיעו מאישה הנמצאת בבידוד.
אם אפשרות זו לא מעשית – יש לשמור את כל העדים, ולשאול את הרב בתום תקופת הבידוד.
יש לסמן את העדים לפי הימים והזמן בו נעשו כדי שלא להתבלבל. אין להעביר עדים בתמונה הטלפון כיוון שהלכתית אין לסמוך על פסיקה דרך תמונה דיגיטלית. בכל מקרה, כדאי ללכת עם 'תחתונית' שלדעות רבות אינה מקבלת טומאה, ובכך לאפשר לרב להקל
הריון לידה והנקה:
האם לאישה, שאינה בבידוד, ישנה בעיה להגיע לבדיקות במרפאה או בית החולים בזמן הריון? מה לגבי מעקב ביוץ בטיפולי פוריות?
תשובה: היות ומשרד הבריאות אסר על מי שנמצא בבידוד להגיע למרפאה (רק ע"פ הוראות המשרד), אין בעיה למי שאינה בבידוד להגיע לכל בדיקה שצריכה. יש להתעדכן באתר משרד הבריאות אם ניתנות הוראות אחרות.
האם לצמצם את ימי האשפוז לאחר לידה?
תשובה: כמו בשאלה הקודמת, משרד הבריאות לא הוציא הוראות לגבי צמצום השהייה בבית חולים. יש לזכור שהמעקב לאחר הלידה הוא חשוב רפואית. אם מתעוררת שאלה ספציפית- יש לפנות לצוות המטפל בבית החולים בו את מאושפזת לאחר הלידה.
אני מניקה ונמצאת בבידוד- האם מותר להניק?
תשובה: אישה מניקה יכולה להמשיך להניק את תינוקה, אך עליה להקפיד על רחיצת ידיים יסודית לפני ההנקה ועל כיסוי הפה והאף במסכה או בד זמין אחר בעת ההנקה
אישה המעוניינת לשאוב חלב-אם צריכה להקפיד על רחיצת ידיים לפני השאיבה והנגיעה בבקבוק ובמשאבה, ובמידת האפשר לתת לאדם אחר להאכיל את התינוק
אנחנו עושים תרומת ביצית מחו"ל – האם ישנה בעיה לטוס?
תשובה: כרגע משרד הבריאות לא אוסר לטוס לחו"ל לטיפולי פוריות. כמובן שע"פ ההנחיות החדשות כל מי שחזר מחו"ל צריך להיכנס לבידוד שבועיים. יש לשים לב שישנם מדינות שיש מהם איסור כניסה לארץ, ויש להתעדכן בעניין
אישה בהריון והיא נמצאת בבידוד. היא אמורה לעבור בדיקת מי שפיר בשל ממצאים בבדיקות ההיריון- מה ההנחיות לגביה? האם ישנה אפשרות לבצע את הבדיקה בזמן היותה בבידוד?
תשובה: אין אפשרות לאשה למי שבבידוד לצאת גם לצורך בדיקה. במקרה שניתן אפשר לדחות את הבדיקה בשבועים. אם אין אפשרות (כמו מי שנמצאת בשבוע 22) יש ליצור קשר עם הרופא המטפל או קופ"ח לבירור האפשריות השונות.
אישה שנמצאת בבידוד וצריכה לעשות מעקבי היריון- מה ההנחיות בעניין?
תשובה: עיין שאלה קודמת
זוג שקבעו תאריך לחתונה, אך החתן או הכלה בבידוד. האם ניתן לערוך את החופה כמתוכנן תוך שימוש באמצעי מגן?
תשובה: לא, יש לדחות את החופה. אמצעי המגן אינם מהווים הגנה מספקת במקרה כזה
האם זוג המעוניינים להיכנס להיריון, האם ישנה עדיפות לדחות זאת כעת?
תשובה: אין הנחיה לדחות הריון.
שאלה: בעקבות החשש מהחמרת הנהלים, האם אפשרי להקדים חתונה שאמורה להתקיים בשבוע הבא לימים הקרובים? אולי עדיף לדחות את החתונה לתאריך יותר מאוחר?
תשובה: העיקרון הוא וודאי להימנע מלדחות נישואין. מאידך בהקדמת הנישואים עלול להיות בעיות הלכתיות בנושא טהרה שאין אפשרות לתת מענה באופן גורף, ולכן יש לפנות לרבני המכון ולבדוק כל מקרה לגופו את ההיתכנות בהקדמת הנישואין.

כניסה לאתר

הרשמה לניוזלטר של פוע"ה

דילוג לתוכן