Skip Navigation Links
מוקדש לעילוי נשמת
צביה בת אברהם וזלדה ז"ל

שלום מאיר בן ישראל ורבקה ז"ל
  Skip Navigation Links


 אתר זה מאובטח,ניתן לתרום או לשלם לכל שרותינו, כגון הזמנת פיקוח וציוד הלכתי, הזמנת חוברות ותקליטורים, רישום לקורסים/ימי עיון, ועוד

חשוב! במקרים של תשלום עבור שרות שאינו תרומה יש לציין זאת בהערות
ולציין עבור מה התשלום

 

 

מעות יזכור מעבירים למכון פוע"ה

 

   

התרומה מוכרת לצורכי מס לפי סעיף 46

  שם פרטי
שם משפחה
כתובת מלאה
טלפון
פלאפון
כתובת אי-מייל
סוג כרטיס אשראי
מס כרטיס אשראי
בעל הכרטיס - שם פרטי
בעל הכרטיס - שם משפחה
בעל הכרטיס - תעודת זהות
תוקף כרטיס - עד שנת
תוקף כרטיס - עד חודש
קוד זיהוי בגב הכרטיס
   
סכום התרומה
מספר חודשים
הערה - בקשה
אנא הכנס את התשובה לחישוב 2 + 3 =

מערכת התרומה באתר מאובטחת ברשיון SSL

אודות רשיון אבטחה :
SSL : Secure Sockets Layer

SSL מיושם בעיקר בדפדפן, ותפקידו להעביר נתונים בצורה מוצפנת, כך שרק המקבל יוכל לפענח את ההצפנה ולקרוא את הנתונים ולא אף אחד אחר.
      
Created by : Media-Line.co.il | מכון פועה | Info@Puah.org.il | 026515050