ברגע האמת

חדש! תכנית לאנשי סיעוד

נושאים רפואיים הלכתיים בסיום החיים

על הקורס >>

משפחות רבות מתמודדות עם דילמות הנוגעות להחלטות על המשך הטיפול ביקירם.
לבצע החייאה?
האם לתת מורפיום?
דיאליזה- לעשות או לא לעשות?
ועוד..
הראשונים לפגוש את המשפחות ברגעי האמת הינם אנשי הסיעוד הנמצאים במחלקות ומטפלים בחולה. הצוות הסיעודי שותף לשאלות האתיות המוסריות ובדילמות כיצד לפעול ומה לומר לבני המשפחה.
מרכז הלימוד של מכון פוע"ה, יוצא בקורס חדש
שיכלול הכרות עם דילמות אתיות רפואיות, וידון במענה האתי והמוסרי ע"פ הגישות ההלכתיות השונות והכלים החוקתיים והפסיכולוגיים.
מעבר להכשרה ההלכתית לשאלות היום יומיות במחלקות יקבלו הלומדים "ארגז כלים" שנועד לסייע למשפחות בהתמודדות.
הצטרפו אלינו!

לתכנית הקורס

להיות שם בשבילם – ברגע האמת >>

נושאי הקורס >>

דמנציה – שלבים בדמנציה, היחס ההלכתי לחולי דמנציה
פרוגנוזה – כלים פרוגנוסטים, פרוגנוזה בהלכה.
רצון החולה והלכות גוסס
חוק החולה הנוטה למות
התמודדות פסיכוסוציאלית
ועוד..

 
קורס מקוון I ימי רביעי I9:15-12:15 I פתיחה: ד' טבת l 4 מפגשים

להיות שם בשבילם – ברגע האמת >>

הקורס "ברגע האמת" נולד מתוך אגף 'קדושת החיים' של מכון פוע"ה.
מחלקת קדושת החיים עוסקת במתן מענה וליווי למשפחות המתמודדות עם דילמות טיפול מורכבות בבן משפחה חולה במחלה קשה וסופנית – בילדים, צעירים ומבוגרים.

בין המרצים:

ברגע האמת

חדש! תכנית לאנשי סיעוד

נושאים רפואיים הלכתיים בסיום החיים

על הקורס >>

משפחות רבות מתמודדות עם דילמות הנוגעות להחלטות על המשך הטיפול ביקירם.
לבצע החייאה?
האם לתת מורפיום?
דיאליזה- לעשות או לא לעשות?
ועוד..
הראשונים לפגוש את המשפחות ברגעי האמת הינם אנשי הסיעוד הנמצאים במחלקות ומטפלים בחולה. הצוות הסיעודי שותף לשאלות האתיות המוסריות ובדילמות כיצד לפעול ומה לומר לבני המשפחה.
מרכז הלימוד של מכון פוע"ה, יוצא בקורס חדש
שיכלול הכרות עם דילמות אתיות רפואיות, וידון במענה האתי והמוסרי ע"פ הגישות ההלכתיות השונות והכלים החוקתיים והפסיכולוגיים.
מעבר להכשרה ההלכתית לשאלות היום יומיות במחלקות יקבלו הלומדים "ארגז כלים" שנועד לסייע למשפחות בהתמודדות.
הצטרפו אלינו!

לתכנית הקורס

להיות שם בשבילם – ברגע האמת >>

נושאי הקורס >>

דמנציה – שלבים בדמנציה, היחס ההלכתי לחולי דמנציה
פרוגנוזה – כלים פרוגנוסטים, פרוגנוזה בהלכה.
רצון החולה והלכות גוסס
חוק החולה הנוטה למות
התמודדות פסיכוסוציאלית
ועוד..

 
קורס מקוון I ימי רביעי I9:15-12:15 I פתיחה: ד' טבת l 4 מפגשים

להיות שם בשבילם – ברגע האמת >>

הקורס "ברגע האמת" נולד מתוך אגף 'קדושת החיים' של מכון פוע"ה.
מחלקת קדושת החיים עוסקת במתן מענה וליווי למשפחות המתמודדות עם דילמות טיפול מורכבות בבן משפחה חולה במחלה קשה וסופנית – בילדים, צעירים ומבוגרים.

בין המרצים:

בין המרצים: