הנחיות לקראת ראש השנה, בעניין חפיפה וטבילה

לקראת ראש השנה הבעל"ט צפויות לעלות שאלות סביב נושא הטבילה בעיקר בליל ב' של ראש השנה, ודיני החציצה.
להלן נפרט ונבאר את ההלכות הקשורות לנושאים אלו. 

הקדמה
טבילה בזמנה הינה ערך גדול מאוד מאוד, ועל אף החשיבות הרבה המופיעה בהלכה, של סמיכות החפיפה לטבילה – אין לדחות את הטבילה במהלך ימי ראש השנה.
בכל אופן, יש לבצע מספר הכנות לפני החג כפי המופיע להלן. 

טבילה בליל חג ראשון
אשה שאירעה טבילתה בליל חג ראשון – תנהג כבכל ערב שבת. דהיינו, לפני החג תעשה רחיצה וחפיפה היטב בסמוך לכניסת החג, תאסוף שערותיה קלות על מנת למנוע קשרים וסיבוכים בשערה, ואחר בדיקה תטבול, כמו בכל ערב שבת. חשוב להקפיד במקומות בהם נצרך תיאום עם הבלנית – לעשות כן לפני החג. כמו כן יש להקפיד על זמנים בעת זו. 

טבילה בליל החג השני
בערב החג (דהיינו יום ראשון כ"ט אלול) יש לבצע חפיפה ורחיצה יסודית (הכוללת חפיפת הראש ושאר מקומות שיער בגוף, בית הסתרים ומקומות הקמטים, ציפורניים וכו').
יש להשתדל להימנע ככל האפשר מהיווצרות חציצות, מהחפיפה שבערב החג ועד הטבילה.
לפני הטבילה יכולה לרחוץ את 'אותו מקום' במים חמים ולשטוף את כל גופה במים פושרים (יש מקום לשטוף אף במים חמים 'איבר איבר' ביום טוב, ובפרט אם מקור המים הוא מדוד שמש. כמו כן ניתן לעשות שימוש בסבון נוזלי ומרכך שיער נוזלי). כמו כן תעבור בידיה בין שערותיה על מנת להפריד בין השערות, ותטבול. גם כאן יש לשים לב לתאם עם הבלנית או לחילופין לברר את שעות פתיחת המקווה ולהקפיד להגיע בזמנים הנכונים. הטבילה תיעשה אחר צאת הכוכבים. 

אכילת דברים הגורמים לחציצה
ב'שולחן ערוך' כתב כי יש להקפיד ולהימנע ביום הטבילה מאכילת מאכלים העלולים לגרום לחציצה בין השיניים. בכל אופן, ניתן לאכול בשר ושאר דברים ביום טוב, משום שמחת יום טוב. אלא, שיש להקפיד להסירם לפני הטבילה.
אם אין וודאות להוצאת דם מהחניכיים – יכולה להסיר השאריות עם קיסם שיניים או חוט דנטלי (שתחתוך ותכין לפני החג והשבת), ואם עלול הדבר לגרום באופן קרוב לוודאי לדימום מהחניכיים – תשתמש במברשת שיניים רכה. בכל אופן יש להימנע ממאכלים שבאופן ברור יגרמו לחציצה ויהיה קושי רב להסירם. 

עיון בגופה
כיון שהורחקה הטבילה מהחפיפה, על האשה לבצע בדיקה בראייה ומישוש של כל גופה לפני הטבילה, וכך לקיים את החובה של בדיקה לפני הטבילה על מנת שלא תהיה חציצה. 

בדיקות והפסק טהרה
כאמור לעיל, אין לדחות את הטבילה בראש השנה, ואף אין לדחות את עשיית הפסק הטהרה והבדיקות במהלך ימים אלו. על כן, אשה שצריכה לעשות הפסק טהרה, יכולה להדיח ולרחוץ את 'אותו מקום' במים חמים, ולעשות הפסק טהרה ומוך כרגיל. 

מצוות עונה
גם בראש השנה יש מצוות עונה בליל טבילה, וראוי ונכון כי הבעל יטבול למחרת לפני התפילה.

 

כתב: הרב אודי רט – רב פוסק ויועץ במכון פוע"ה

 שנה טובה ומבורכת כתיבה וחתימה טובה