מכון פוע"ה מספק שירותי פיקוח הלכתי בכל השלבים הנדרשים בתהליך טיפולי הפוריות.
הפיקוח ההלכתי נעשה על-ידי צוות מפקחות מיומן שקיבל הכשרה מתאימה לביצוע הפיקוח בהתאם להלכה.
המכון אינו אחראי על טיב הטיפול הרפואי או הצלחתו, שהוא באחריות היחידה הרפואית.

העלויות הנדרשות למימון מערכת הפיקוח ההלכתי הנן רבות.
על מנת לנהל מערכת פיקוח הלכתי נאותה, המכון גובה עלויות פיקוח מינימליות.
מחיר הפיקוח נקבע לפי סוג הטיפול ללא קשר לתוצאתו ואו למשך הטיפול בפועל.

אחסון ביציות/ זרע/ עוברים, המוקפאים במיכלי המכון, ניתן כשירות ללא תשלום, פרט לאגרה הרגילה של בית החולים לגבי תהליכי הקפאה, ונמצא באחריות בית החולים.

בהגיע העת להוצאה מהמיכל לצורך הפשרה או העברת מוקפאים לבית-חולים אחר, יש לתאם פיקוח מחדש (טלפון 052-8881698).

הפריה חוץ גופית

ימי טיפול: 1-3
מחיר: 470 ₪
פרטים:
הפריה חוץ גופית: שאיבת ביציות והפריה

ימי טיפול: 1-3
מחיר: 470 ₪
פרטים:
הפריה חוץ גופית: שאיבת ביציות והפריה כולל מיקרומניפולציה

ימי טיפול: 3-8
מחיר: 650 ₪
פרטים:
In Vitro Maturation

הסבר:
שיטת טיפול בתחום ההפריה החוץ גופית כמענה לבעיית גירוי יתר שחלתי בטיפולי פוריות. בתהליך זה נשאבות ביציות בלתי בשלות מתוך זקיקים קטנים ועוברות במעבדה הבשלה והפריה.

הפשרה והחזרה

ימי טיפול: 1-3
מחיר: 280 ₪
פרטים:
החזרת עוברים מוקפאים

הסבר:
הפשרת עוברים והחזרתם לרחם האם

PGD

ימי טיפול: 3-5
מחיר: 650 ₪
פרטים:
אבחון גנטי טרום-השרשה
Pre-Implementation Genetic Diagnosis

ימי טיפול: 1-3
מחיר: 470 ₪

הזרעה

ימי טיפול: 1

מחיר: 135 ₪
פרטים:
הזרעה. נקרא גם: השבחה, הזרקה.


הסבר:
השבחת הזרע במעבדה והזרקתו לרחם האישה.

ימי טיפול:2
מחיר: 240 ₪
פרטים:
במקרה של יומיים רצופים
הזרעה. נקרא גם: השבחה, הזרקה.

הסבר:
השבחת הזרע במעבדה והזרקתו לרחם האישה.

מיון זרע

ימי טיפול: 1
מחיר: 285 ₪
פרטים:
מיון מורפולוגי של תאי זרע

חיפוש זרע

ימי טיפול: 1
מחיר: 285 ₪

הסבר:
חיפוש תאי זרע עם מיקרוסקופ מיוחד.

הקפאת זרע

ימי טיפול: 1
מחיר: 120 ₪

הסבר:
הקפאת זרע לגיבוי לתהליך פוריות או לשימור פוריות

TESSE - TEFNA

ימי טיפול: 1
מחיר: 310 ₪

הסבר:
ביצוע פעולה כירורגית להוצאת תאי זרע באמצעות דיקור האשכים או נטילת ביופסיה מהאשכים.

ימי טיפול: 3
מחיר: 625 ₪

הסבר:
ביצוע פעולה כירורגית להוצאת תאי זרע באמצעות דיקור האשכים או נטילת ביופסיה מהאשכים,
משולב עם תהליך של הפריה חוץ גופית

שימור פוריות

ימי טיפול: 1
מחיר: 195 ₪
פרטים:
הקפאת ביציות לצורך שימור פוריות

ימי טיפול: 1
מחיר: 325 ₪
פרטים:
הקפאת שחלה או רקמת שחלה לצורך שימור פוריות

ימי טיפול: 1
מחיר: 260 ₪

העברה

מחיר: 100 / 50 ₪

פרטים:
העברה ממוסד רפואי אחד למוסד רפואי אחר (זרע/ביציות/ עוברים)


הערה:
הזמנת שירות זה דרך המוקד בלבד

תרומת ביצית

לפרטים יש לפנות לפיקוחים

פונדקאות

לפרטים יש לפנות לפיקוחים

הערות:

א. התעריפים עשויים להתעדכן מעת לעת.
ב. במקרה של ביטול פיקוח – החזר כספי לפי שיקול דעת המכון.
ג. במסגרת ההסדרים השונים, ניתן לקבל החזר כספי מקופות החולים בגין שירותי ההשגחה.
ד. במקרים חריגים ניתן לבקש הנחה עבור שירותי פיקוח, אשר תאושר לפי שיקולי המכון.
יש למלא טופס בקשת הנחה בצירוף המסמכים הנדרשים
ולשלוח למייל: hp@puah.org.il או לפקס 153-2-6512929

צור קשר - פיקוחים