שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp

המדריך הרפואי-הלכתי לתרומת ביצית: מי אמו של הוולד – האם הגנטית או האם היולדת? אם בעלת הביצית היא גויה – צריך לגייר את הוולד? באיזה גיל ניתן להתחיל את התהליך והאם יש פיקוח והשגחה? כל התשובות

המדריך הרפואיהלכתי לתרומת ביצית:

מהי תרומת ביצית?

המשמעות של תרומת ביציות הנה קבלת ביציות מאישה צעירה שהוכיחה את פוריותה, הפרייתה בזרע בן הזוג של הנתרמת והחזרת העוברים שנוצרו לרחם של הנתרמת.

תרומת ביצית מאישה אחרת, נועדה לאפשר הקמת משפחה במקרים אשר בהם לא ניתן להשתמש בביציות האישה

הנשים המתאימות להליך :

 • נשים מעל גיל 45, לפי החוק בישראל, מעל לגיל זה לא ניתן לבצע טיפולי הפריה עם ביציות עצמיות.

 • נשים אשר אין להן שחלות בעקבות ניתוחים או מלידה.

 • נשים עם שחלות שאינן מתפקדות מסיבה הורמונלית או גנטית.

 • נשים לאחר כישלונות טיפול עם ביציות עצמיות ותגובה שחלתית לא טובה מבחינת כמות ואיכות הביציות שלהן.

 • נשים לאחר טיפולים כימותרפיים או הקרנות שגורמים לפגיעה בביציות ובשחלה.

ירידה תלולה בסיכוי להפריה אחרי גיל 40:

עד גיל 37 יש ירידה לינארית פחות או יותר בכמות ואיכות הביציות. אך מגיל זה ואילך חלות קפיצות מדרגה שליליות משמעותיות בכמות ואיכות הביציות, והירידה ממשיכה לבלוט מעל לגיל 40.

ואכן, מחקרים מראים כי הסיכוי ללדת ילד בריא בעקבות הטיפולים נמצא בירידה ככל שעולה הגיל: עד גיל 33 הסיכוי עומד על 28%-30%; בגיל 37-39 הסיכוי הנו 14%-17%; בגיל 40 הסיכוי כבר יורד ל-10%; בגיל 42 הוא עומד כבר על 4%; בגיל 43 על 2%; בגיל 44 מדובר ב-1% בלבד; ואילו בגיל 45 הסיכויים כמעט אפסיים ועומדים על 0.2%.

האם הטיפול מוגבל בגיל?

בהתאם לחוק בישראל ניתן לבצע טיפולים באמצעות תרומת ביציות עד גיל 54, בתנאי שהאישה עברה סדרת בדיקות אשר יצביעו על כך שהריון בגיל זה לא יסכן את חייה. כמו כן, חייב להיות רחם תקין שמסוגל לקלוט ולשאת הריון

כיצד מתבצע הליך התרומה?

לאחר ברור רפואי המצביע על חוסר יכולת השגת הריון עם ביציות עצמיות, עוברת הנתרמת המיועדת ובן זוגה, סדרה של בדיקות לשלילת גורמי סיכון במהלך הטיפול, לאישה עצמה או לעובר. בן הזוג עובר ברור גנטי מורחב לשלילת נשאות למחלה גנטית והתאמה של התורמת.

במקביל עוברת התורמת המיועדת בדיקות רפואיות מלאות לשלילת מחלות גנטיות או מצבים העלולים לפגוע בהצלחת הטיפול או בסיכון לעובר.

 

לצורך טיפול, יש לקבל דגימת זרע של בן הזוג של הנתרמת ע”פ דרכים הלכתיות מקובלות ובאישור הלכתי, להכין את הרחם של הנתרמת לקליטת העוברים ובמקביל, לתת גירוי הורמונלי לאישה התורמת כדי שתגייס מספר ביציות בניגוד לאחת במחזור טבעי ללא גירוי.

בישראל אושר החוק המאפשר תרומת ביציות לאזרחים ישראלים מתורמות ישראליות.

למרות תגמול נאות של התורמות, אין מענה מספק להיקף המשפחות הנזקקות לתרומת ביציות. לפיכך אישר משרד הבריאות תרומת ביצית מחו”ל והבאת העוברים לצורך החזרה בישראל ליחידות שעברו בדיקת התאמה מבחינה רפואית וחוקית. בנוסף לבדיקות הנעשות לתורמות בחו”ל, למאגר התורמות מתקבלות רק נשים שהוכיחו את יכולת הפוריות שלהם וילדו לפחות ילד אחד בריא.

 

מקורות לתרומת ביצית – המקורות לתרומת ביצית יכולים להיות מנשים שעוברות בעצמן טיפולי פוריות, ואשר מוכנות לתרום חלק מביציותיהן לנשים אחרות, או נשים מתנדבות המסכימות לתרום ביציות למטרות תרומה. מבחינה רפואית הנשים התורמות יכולות להיות יהודיות או לא יהודיות, נשואות או פנויות. מבחינה הלכתית יש דיון על העדפות שונות בין אפשרויות אלה.

הגדרת האמהות מבחינה הלכתית:

 • יש הסוברים שהאם הגנטית, דהיינו תורמת הביצית, היא האם ההלכתית לכל דבר.

 • לעומת זאת, רבים סוברים שהאם היולדת היא האם ההלכתית לכל דבר.

 • יש מי שכתבו, שאם הביצית מופרית הושתלה קודם שעברו ארבעים יום להפריה, נחשבת האישה היולדת הביצית המופרית הושתלה בה לאם הוולד. גם אם אינה בעלת הביצית.

 • יש הסבורים שמספק ולחומרה צריך להתייחס לשתי הנשים כאילו הן אמותיו, ולפי זה יש לאסור עליו את קרובות שתיהן.

מעמד הוולד הנולד מתרומת ביצית מגויה:

במקרה שתורמת הביצית היא גויה היולדת היא יהודיה:

 • יש שכתבו שהקובעת את ייחוס הוולד היא תמיד בעלת הביצית, בהתאם שליטתם שכך נקבעת הגדרת האימהות. לשיטה זו, הוולד צריך לעבור גיור מעיקר הדין ודינו כגר גמור לכל דבר. לשיטה זו יש מי שהורה שטבילת האם היולדת במהלך ההריון אינה מועילה להחשיבה כטבילת גירות לוולד ואפשר לגיירו רק לאחר הלידה.

 • יש שכתבו שהקובעת את ייחוס הוולד היא תמיד היולדת, בהתאם לשיטתם שהגדרת האימהות נקבעת לפי העיבור והלידה. לשיטה זו הוולד במקרה כזה יהודי לכל דבר, ואם אביו כהן הוא נחשב כהן. לשיטה זו יש מי שהורה שאין לבצע גיור לחומרה כדי שלא להוציא לעז על הנולדים באופן כזה.

 • יש שכתבו שהיות שיש ספק בדבר, יש להטיל על הוולד חומרות משני הצדדים ולגייר אותו.

 • יש מי שהורה שאף על פי שהוולד מתייחס אח היולדת, אם בעלת הביצית היא גויה, הוולד צריך גיור.

 • יש מי שהורה שאף על-פי שהוולד מתייחס אחר היולדת, אם בעלת הביצית היא גויה, יש לגייר את הוולד לחומרה אך לאחר הגיור דינו כיהודי לכל דבר.

 • יש מי שכתב שאף על-פי שהוולד מתייחס אחר בעלת הביצית ובעלת הביצית היא גויה, עצם ההיריון ברחמה של ישראלית נחשב לגיור, והוולד נחשב גר גם ללא מעשה גיור.

פיקוח הלכתי בתרומת ביצית:

התהלך המורכב והעדין של תרומת ביצית, כמו כל טיפולי הפוריות מחייב, על-פי ההלכה, פיקוח למניעת טעות אנוש. מכון פוע”ה מפעיל מערך השגחה הלכתי המוסכם על כל גדולי פוסקי דורנו וזוכה לברכתם. הפיקוח ההלכתי מתבצע באמצעות משגיחות מוסמכות ומנוסות הפועלות בתוך המעבדות בארץ ובעולם ומלוות את כל התהליך. עד כה בוצעו למעלה מ-100,000 פיקוחים בטיפולי פוריות שונים ונמנעו עשרות טעויות.

רקע משפטי:

 • עד שנת תש”ע (2010) לא הייתה במדינת ישראל הסדרה בחקיקה ראשית הקובעת את האפשרויות לקבלת תרומת ביצית. תקנות משרד הבריאות קבעו שתרומת ביצית במדינת ישראל תתאפשר אך ורק מנשים שעוברות בעצמן טיפולי פוריות. ומעוניינות לתרום ביציות עודפות שנשאבו מגופן. כמו-כן, אפשרו התקנות החזרה בארץ של ביציות תרמת שהופרו בחו”ל במדינות שחוקיהן מאפשרים זאת ושאושרו על-ידי משרד הבריאות

עלות ההליך:

העלות משתנה בהתאם למקום בו מתבצע ההליך והמסלול שהזוג בוחר:

תרומת ביצית בחו”ל מתחילה ממחיר של כ- 27,000 ₪ ויכול להגיע עד מחיר של 50,000 ₪ (תלוי מה כולל המסלול)

 

תרומת ביצית –יהודיה בחו”ל – עשרות אלפי שקלים ואף יותר.

חברת מנור מדיקל מסייעת לזוגות המופנים דרך מכון פוע”ה על-מנת להקל עליהם ומוזילה את המחיר משמעותית.

אופציות של טיפול באמצעות תרומת ביציות מחול:

 1. העברת הזרע מישראל ליחידה בחו”ל, הפריה עם ביציות התורמת והבאת העוברים לישראל, ליחידות המורשות על ידי משרד הבריאות. מומלץ לבצע את הטיפול בחו”ל ביחידות אשר מפוקחות ומלוות על ידי צוות ישראלי הנוכח במהלך השאיבה וההפריה. עובדה זאת מאפשרת המשכיות טיפול, אחריות רפואית והיכרות עם המטופלים והצרכים שלהם.

 2. לבצע את כל הטיפול בחו”ל ביחידות שאין להן אישור של משרד הבריאות להבאת העוברים לארץ. כלומר שני בני הזוג נוסעים לחו”ל, הפרית הביצית וההחזרה לרחם נעשים בחו”ל.

במגזר הדתי ישנה עליה בהליך תרומת ביצית. מדובר בעליה של כ-10% בכל שנה משנת 2014.

לסיכום

האפשרות של שימוש בתרומת ביצית בזוגות הנזקקים לכך, לאחר חוסר כל אפשרות אחרת מקנה אפשרות להקמת משפחה בישראל, למניעת פרוק משפחות ,ללדת ילד ולשמש כהורים לכל דבר ועניין.

זוג שנזקק לתרומת ביצית מוזמן לפנות למכון פוע”ה, ויקבל ליווי ויעוץ הלכתי ורפואי.

פאנל בנושא: “תרומת ביצית – רגש, רפואה והלכה – דיווחים מהשטח”

יוצג בכנס השנתי ה-19 לנשים מטעם מכון פוע”ה.  בפאנל ישתתפו: הרב מנחם בורשטין, ראש מכון פוע”ה, ד”ר אריק כהנא, יועץ רפואי בחברת מנור מדיקל, ד”ר אורית פאר, מנהלת תחום תרומת ביצית, מנור מדיקל וזוג שעבר את הליך תרומת ביצית.

הכנס יתקיים בבנייני האומה ביום שלישי א’ בסיון (4.6.19 למניינם). כ-1,000 נשים כבר נרשמו. קניית הכרטיסים מתקיימת דרך אתר המכון.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp

עוד דברים שיענינו אותך

ויסות חושי והשלכותיו על חיי אישות

עיבוד חושי הינו האופן בו אדם מעבד קולט ומגיב לגירויים תחושתיים, בתוך המרחב הזוגי אינטימי, מקבלות מערכות החוש משמעות ומשקל רב. – בחיי אישות המפגש

דילוג לתוכן