בשיתוף פעולה של מכון פוע"ה עם שירותי השב"ן של קופות החולים, הצלחנו להפחית את העול הכלכלי המוטל עליכם בתהליכי הפוריות.
במסגרת ההסדרים השונים, ניתן לקבל החזר כספי בגין שירותי ההשגחה ההלכתית.
בפניכם פירוט לגבי אופן קבלת ההחזר מקופות החולים השונות.

 לוגו קופת חולים כללית  קופ"ח כללית
זכאים: מבוטחי שב"ן 'מושלם זהב' או 'מושלם פלטינום', בין אם שני בני הזוג חברים או רק אחד מהם
כיסוי: מרבית סוגי הטיפולים
החזר: עד 120 ₪ ליום ועד מקסימום 3 ימי פיקוח (360 ₪)
הגשה: קבלה מקורית ממכון פועה בצירוף טופס תביעות של קופ"ח כללית, או לחצו כאן להגשה תביעה דיגיטלית, ובחרו ברשימת השירותים 'משגיחה מטעם פועה'
יש לשלוח בדואר ל: כללית מושלם, ת.ד. 2265 רח' בן גוריון 1, ב.ס.ר. 2, בני ברק

 לוגו קופת חולים מכבי  קופ"ח מכבי 
זכאים: מבוטחי שב"ן 'מגן זהב' או 'מכבי שלי', עד גיל 45 לאישה, בין אם שני בני הזוג חברים או רק אחד מהם
מתאריך: ללא תקופת המתנה, ההסדר בתוקף מיום 24.1.2016
כיסוי: הפריה חוץ גופית (IVF) והחזרת עוברים מוקפאים בלבד
החזר: 120 ₪ ליום ועד 3 ימי השגחה לכל ניסיון טיפולי – IVF או החזרת עוברים (תקורה של 359 ₪)
הגשה: קבלה מקורית ממכון פועה לכל סניפי הקופה (ניתן להגיש במעטפת שירות)

לוגו קופת חולים מאוחדת  קופ"ח מאוחדת
זכאים: מבוטחי שב"ן 'שיא'
תקופת המתנה: 3 חודשים מיום ההצטרפות לתכנית, ההסדר בתוקף מיום 1.7.2016
כיסוי: הפריה חוץ גופית (IVF / ICSI) בלבד ועד תקרה של 360 ₪, הפשרה והחזרה עד 120 ₪
באמצעות התחייבות.
על המבוטח להמציא למכון פוע"ה:
1. מכתב שחרור מבית החולים 
2. התחייבות מהקופה הכוללת את הפרטים הבאים:

  • מספר ספק מכון פוע"ה: 41708368
  • קוד התחייבות: 69.922, תחת "כמות" (מס' ימים) יש לציין 3
  • פרטי המטופלים כולל מס' ת.ז

במקרים בהם תעריף ההשגחה עולה על 360 ₪(IVF), או מעל 120 ₪ במקרה של הפשרה, תשלום ההפרש ישולם למכון פועה על-ידי המבוטח.

 לוגו קופת חולים לאומית  קופ"ח לאומית
זכאים: מבוטחי שב"ן 'לאומית כסף' או 'לאומית זהב', בין אם שני בני הזוג חברים או רק אחד מהם
מתאריך: ללא תקופת המתנה, ההסדר בתוקף מיום 1.3.2017
כיסוי: הפריה חוץ גופית (IVF) והחזרת עוברים מוקפאים בלבד
החזר: 120 ₪ ליום ועד 3 ימי השגחה לכל ניסיון טיפולי – IVF או החזרת עוברים (תקורה של 360 ₪)
הגשה: קבלה מקורית ממכון פועה לכל סניפי הקופה.