על מנת לצפות בהרצאות המקצועיות שהתקיימו בכנס יש לרכוש צפייה.

ההרצאות בנושאים הבאים:

הרב משה קליין - חשיבות הנגשת המרכז הרפואי הדסה עבור מטופלים מסורתיים, דתיים וחרדים.

מושב אמצעי מניעה –

הרב יונתן אלרן - הכתמות ודימומים הנגרמים כתוצאה משימוש באמצעי מניעה.

ד"ר ברונו רוזן - האם קוטלי זרע מונעים הריון?!

ד"ר אילן ברעם - הדור החדש של ההתקנים התוך-רחמיים.

הרב מנחם בורשטיין - ראש מכון פוע"ה.

ד"ר אליעזר גירש - תכשירים טבעיים ותוספי תזונה המשפיעים על פוריות הגבר והאישה.

ד"ר יוסף מאי - אמצעי מניעה עד איזה גיל?

מושב אישות – 

מר מולי גרוסמן - חרדת ביצוע אצל חתנים - פתרונות יצירתיים. מר אלישע

מר אלישע אזר - פתרונות חדשניים לכאבים ביחסי אישות.

מושב גנטיקה – 

הרב גדעון ויצמן - טכנולוגיות גנטיות חדשניות לגילוי מומים בהריון.

הרב יעקב אריאל שליט"א - חובת מסירת מידע רפואי בתוך המשפחה.

הרב זאב ליטקה שליט"א - בדיקת יהדות ע"י רוק.

הרב יואל קטן שליט"א - חתן וכלה מתי נאסרים?

מושב פוריות – 

ד"ר יונתן שוסהיים  - צופה פני עתיד - הקפאת ביציות לרווקות.

ד"ר אלון קדם - IVA - טיפול חדשני לנשים צעירות עם כשל שחלתי.

מושב הריון בסיכון – 

הרב ד"ר מרדכי הלפרין - מדריך הלכתי מעשי ליולדת בשבתות וחגים.

מושב טהרת המשפחה – 

פרופ' ג'אן-איב סישל - טבילה עם בעיות רפואיות באוזניים.

הרב משה פנירי שליט"א - טבילה ללא בלנית.