ראש מכון פועה

רב בי"ח הדסה

רב משיב במכון פוע"ה

יועץ במשרד הבריאות וראש מכון "שלזינגר"

הרב הראשי לישראל

רב משיב במכון פוע"ה

הרב הראשי לישראל

רבה הראשי של תל אביב יפו והרב הראשי לישראל

הראשון לציון

רבה הראשי של קרית ארבע – חברון

ראש המחלקה הצרפתית ורב משיב במכון פוע"ה

ראש מכון "הלכה ברורה"

ראש המחלקה הצרפתית ורב משיב במכון פוע"ה