האתר הוא לע"נ הורינו היקרים חיים וזהבה בלומרט ז"ל ושלום אברדם ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

Search
Close this search box.

השאלת מכשירי PVS

שימוש במכשיר רפואי חדשני
Penile Vibratory Stimulation – PVS
כפתרון הלכתי להפקת זרע


מהו מכשיר ה-PVS?

מכשיר ה-PVS הוא מכשיר שפותח במקור לצורך הפקת זרע אצל נפגעי עמוד שדרה שאין להם תחושה בפלג הגוף התחתון, והם אינם יכולים לתת זרע באופן רגיל. המכשיר גורם לגירוי עצבי באמצעות דיסקית רועדת שגורמת לגירוי עצבי של איבר הגבר ועל ידי כך לפליטת זרע. במחקר שנערך במכון פוע"ה, התברר שהמכשיר מתאים לשימוש גם במקרים נוספים, כדלהלן:

מהי מטרת השימוש במכשיר ה-PVS?

השימוש במכשיר ה-PVS נצרך באחד משני אופנים:

1. יש גברים, שעל אף שהם יכולים לקיים חיי אישות תקינים, הם אינם מצליחים לפלוט זרע. המכשיר מסייע במתן זרע לצורך טיפולי פוריות לגברים כאלו, שעקב בעיה זו, אינם יכולים להוליד ילדים. לעתים, לאחר שהגבר מצליח לתת זרע באמצעות המכשיר, הוא גם יוכל לתת זרע באופן טבעי בחיי אישות, ולא יהיה צורך להזדקק לטיפולי פוריות.
למחקר שנערך במכון פוע"ה ובדק את שיעורי ההצלחה במתן זרע אצל גברים כאלו שהשתמשו ב-PVS, לחץ כאן>
2. הדרך הנכונה למתן זרע לצורך טיפולי פוריות היא באופן של חיי אישות עם קונדום סטרילי (הלכתי). ראה בדף המידע על הזרעה תוך רחמית (IUI)>. במקרים שהדבר אינו אפשרי (כגון אצל רווק שנזקק לתת זרע עקב צורך רפואי של שימור פוריות או כשמועד הטיפול הגיע לפני טבילת האישה), יש מחלוקת האם וכיצד מותר לבצע את הטיפול. לדעת פוסקים רבים, במצב כזה הדרך המועדפת מבחינה הלכתית למתן זרע, היא לא באופן ישיר אלא באמצעות המכשיר.

מתי מומלץ להשתמש ב-PVS?

מכשיר הpvs- מושאל לזוגות או לרווקים באחד מן המקרים הבאים:

רווקים:

1. שימור פוריות לרווק שיש חשש לפוריות שלו, והומלץ לו לבצע שימור פוריות.
2. שימור פוריות לחולים אונקולוגיים לפני טיפולי כימותרפיה או הקרנות.

נשואים:

1. במקרה של טיפולי פוריות, ויש קושי במתן זרע לצורך הבאתו למעבדה.
2. במקרה שבו מועד טיפול הפוריות (שבו יש צורך במתן זרע) הגיע כשהאישה טרם טבלה.
3. כשיש לבעל בעיה פסיכוגנית שמקשה על תפקוד בחיי אישות

איך אפשר להשיג מכשיר PVS?

מכון פוע"ה משאיל ללא תשלום מכשיר PVS לנזקקים לכך.

מהם התנאים להשאלת המכשיר?

1. כל השאלה מותנית בפגישה עם אחד מהרבנים היועצים של מכון פוע"ה במשרדי המכון לצורך ייעוץ הלכתי, מתן היתר לשימוש במכשיר והדרכה כיצד להשתמש בו.
2. במעמד הפגישה, השואל חותם על טופס השאלה, ומפקיד צ'ק פיקדון שחוזר אליו בחזרה לאחר החזרת המכשיר כשהוא במצב תקין. לחילופין, אפשר להשאיר פרטי כרטיס אשראי כפיקדון.

מהו משך זמן ההשאלה של המכשיר?

משך ההשאלה משתנה בין המקרים ונע בדרך כלל בין שבוע לבין עשרה ימים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד הטלפוני של מכון פוע"ה 02-6515050

 

 

שימוש במכשיר PVS – היבטים הלכתיים

הרב גבריאל גולדמן והרב מנחם בורשטין

המאמר לקוח מתוך ספר פוע"ה כרך שני– פוריות, לפרטים נוספים ולרכישת הספר, לחץ כאן>

 

אם הדבר הכרחי והתקבל היתר הלכתי לתת זרע בידיים, כגון במקרה של רווק או פנוי שקיבל היתר לבדיקת זרע, עדיף להיעזר במרעד חשמלי (ויברטור או מכשיר ייעודי כגון PVS – Penile Vibratory Stimulation) המוצמד לאבר ומפיק רעידות המגרות את האבר ומסייעות להגיע לקישוי ולעתים גם להוצאת זרע, מפני שיש בכך צד של גרמא. מבחינה הלכתית שימוש במכשיר כזה עדיף פחות מאשר קיום יחסי אישות עם 'קונדום הלכתי' ומאשר לתת זרע על ידי קירוב בשר עם אשתו, אך עדיף להשתמש בו מאשר לתת זרע בידיים (1).
לכל הדעות שהתירו בדיקת זרע לרווק שקיים אצלו חשש ממשי לעקרות, , מותר לבצע בדיקת זרע לצורך כזה על ידי מכשיר (2). כשאין אפשרות לבדוק את הזרע על ידי מכשיר, אפשר לסמוך על הפוסקים שהתירו נתינת זרע גם בידיים (3), ויש שאסרו (4).


(1) כן הורו הרב יעקב אריאל, הרב ישראל גנס, הרב אפרים גרינבלט, הרב שלמה דיכובסקי, הרב אשר וייס, הרב דוב ליאור, הרב מאיר ניסים מאזוז והרב אביגדֹר נבנצל בתשובה לשאלת הרב מנחם בורשטין (טבת תש"ס, שו"ת פוע"ה – פוריות, יחסין וגנטיקה, עמ' 44–56).
הרב זלמן נחמיה גולדברג, הרב אברהם יצחק הלוי כלאב, הרב דוב ליאור והרב אביגדֹר נבנצל, כתבו בתשובה לשאלת הרב מנחם בורשטין (כ"א בתמוז תשס"ח, שו"ת פוע"ה שם, עמ' 60–63) שבמקום שבו יש חשש שבדיקה באמצעות קונדום הלכתי אינה יעילה (כגון שיוצא שתן עם הזרע ופוגע בו) אפשר לבדוק את הזרע באמצעות מכשיר ייעודי.
המכשיר המועדף הוא דווקא המכשיר הרפואי הייעודי (כדוגמת PVS, דהיינו ויברטור מיוחד המיועד לסייע בפליטת זרע לגברים המתקשים בכך מסיבות רפואיות), ולא אביזרי מין המיועדים לסיפוק עצמי. מכון פוע"ה מאפשר השאלת מכשירים כאלה למי שקיבל התר הלכתי לבדיקת זרע באופן זה. מידע על תועלת נוספת בשימוש ב-PVS יובא להלן.
(2) השאלה שנשלחה לפוסקים הייתה האם אפשר להתיר הוצאת זרע לרווק על ידי מכשיר, וכל הפוסקים השיבו בחיוב.
(3) הרב שלמה דיכובסקי, תחומין, שם, ספר אסיא, שם. וכן הורה בתשובה הנ"ל לרב מנחם בורשטין. הרב יעקב אריאל, בתשובה הנ"ל. הרב אביגדֹר נבנצל בפגישתו עם רבני פוע"ה, כ"ד בתמוז תשס"א (אך בתשובה הנ"ל כתב שנראה לו שעל פי מה שפסק רבו הרב שלמה זלמן אויערבאך, שהוצאת זרע למען פתרון בעיות פוריות לא נחשב לבטלה, היה מתיר נתינת זרע דווקא על ידי מכשיר ולא בידיים). כך גם נראה מדברי הרב שלמה זלמן אויערבאך הנ"ל, וכך אפשר להבין גם מדברי שו"ת שבט הלוי, שם.
(4) הרב יוסף שלום אלישיב, קובץ תשובות, חלק ב, סימן עד, וחלק ג, סימן קפט. הרב אלישיב התיר בתחילה בגרמא על ידי ויברטור, אבל לאחר ששמע שיש אפשרות להפיק זרע בהרדמה, התיר רק באופן כזה, ולא על ידי ויברטור; כך אמר לרב מנחם בורשטין, בפגישתם במוצש"ק פרשת חיי שרה תשס"ב, וכך חזר והורה בפגישתו עם רבני פוע"ה, ט"ו בכסלו תשס"ב. הרב אשר וייס (בתשובה הנ"ל, וכן בפגישתו עם רבני פוע"ה, ט"ז באדר א' תשע"א) התיר רק קרי לילה שייאסף בקונדום או על ידי PVS ובדוחק התיר ויברטור, אבל לא התיר בשום אופן נתינת זרע בידיים או על ידי חומר פורנוגרפי. כך משמע גם מדברי הרב ישראל גנס, הרב זלמן נחמיה גולדברג, הרב אפרים גרינבלט, הרב דוב ליאור והרב מאיר ניסים מאזוז, בתשובותיהם הנ"ל.

כניסה לאתר

הרשמה לניוזלטר של פוע"ה

דילוג לתוכן