אלפי שיחות שיחות נענו על-ידי רבני המכון לקראת צום יום הכיפורים

כ- 1,800 שיחות נענו על- ידי רבני המכון לקראת צום יום הכיפורים השיחות החלו כשבוע לפני ערב יום הכיפורים והסתיימו זמן קצר לפני הצום. יום הכיפורים מזמן לרבני המכון עבודה אינטנסיבית בשאלות כלליות ופרטניות בתחומי פוריות, הריון, לידה והנקה. כשלושה ימים ועד השעות האחרונות טרם תחילת הצום ענו רבני המכון לשאלות הפונים, כל שאלה נבדקת […]