שימוש במדבקת אברה (Evra) למניעת היריון

שימוש במדבקת אברה (Evra) למניעת היריון – בית ההוראה של מכון פוע"ה

דף המידע לקוח מתוך שו"ת פוע"ה חלק א – מניעת היריון, לפרטים נוספים ולרכישת הספר, לחץ כאן>

1. מניעת היריון – מדבקת "אוורה" (Evra) היא אמצעי מניעה, וככל אמצעי מניעה אחר, היא דורשת היתר הלכתי מפוסק לגבי עצם השימוש באמצעי מניעה.
2. הדבקת "אוורה" בשבת – לכתחילה יש להשתדל לבצע את הדבקת/ החלפת המדבקה ביום חול. אם האישה שכחה להחליף/ להדביק מדבקה חדשה – ניתן להמתין למוצאי השבת, ואין הדבר פוגע במניעה. כיוון שהחברה אינה מוכנה להתחייב לכך, התירו להדביק גם בשבת, לפי הפרטים בסעיף הבא.
3. סדר הפעולות בשבת – ניתן לפתוח את הקופסא החיצונית בשבת. דף ההוראות – אין לפותחו בשבת, משום שהוא סגור על ידי דבק. מדבקות התזכורת – אין להדביקן בשבת ביומן. פתיחת המדבקה – מותר לקרוע את כיסוי המדבקה, אך יש להיזהר שלא לקרוע במקום האותיות. הכיסוי השקוף שעל המדבקה – ניתן להסירו, ולהדביק את המדבקה עצמה על הגוף. מדבקה אוטמת – את המדבקה המשומשת יש לזרוק לפח כמות שהיא בתוך שקית ניילון בלא לקשור את קצוות השקית.
4. הסרת מדבקה בשבת – לכתחילה יש להימנע מלהסיר את המדבקה בשבת. במקרה שאין אפשרות כזו, מותר להסיר את המדבקה בשבת. יש להקפיד להסיר את המדבקה בנחת כדי שלא לתלוש שערות, ולכן לכתחילה עדיף להימנע מהדבקת "אוורה" על מקום שבו יש שערות. במקרה ואכן נתלשו שערות – אין בכך איסור.
5. דין פרישה סמוך לווסת – אחרי הסרת המדבקה, האישה טהורה במשך 36 השעות הבאות, מכאן והלאה יש לה דין "פרישה סמוך לווסת". אם במקרה (נדיר מאוד) לא הופיע וסת במשך שבוע, האישה תעשה בדיקה פנימית עם עד ומותרת לבעלה. אישה תרשום לעצמה במשך שלושה מחזורים את זמן הסרת המדבקה ואת זמן קבלת הוסת שלאחריו. לאחר שלושה חדשים, המרחק הקצר ביותר בו קיבלה האישה וסת, הוא וסתה הקבוע לעניין דין פרישה.
6. הכנה לטבילה – יש להסיר את המדבקה סמוך לפני הטבילה, ולנקות היטב את מקום ההדבקה על הגוף, כדי שלא יישארו עליו סימנים. אולם אין צורך להסיר את המדבקה בשלב המוקדם של ההכנות לטבילה (רחיצה באמבטיה וחפיפה).
7. טבילה – אין לטבול עם המדבקה, יש להסירה לפני הטבילה, ולאחר הטבילה לייבש את האזור ולהדביק מדבקה חדשה. אישה שגילתה אחרי הטבילה שהיא טבלה עם המדבקה, תסיר את המדבקה (כנ"ל), ותחזור לטבול בלא ברכה. במקרה שכבר לנה עם בעלה – תעשה שאלת חכם.
8. בכל שאלה הלכתית שעולה בעקבות השימוש במדבקת "אוורה", ניתן לפנות לאחד הרבנים היועצים במכון פוע"ה בטלפון: 02-6515050 בימים א'- ה' בין השעות: 9:00–18:30, וביום ו בין השעות: 10:00–12:00.

כניסה לאתר

הרשמה לניוזלטר של פוע"ה

דילוג לתוכן