בחירת מין העובר – תשובות הפוסקים

בחירת מין העובר – תשובות הפוסקים

השאלה והתשובות לקוחות מתוך שו"ת פוע"ה חלק ב – פוריות, יוחסין וגנטיקה, לפרטים נוספים ולרכישת הספר, לחץ כאן

השאלה – בחירת מין העובר

א' סיון תשס"ג

למכובדנו היקר,

רוב ברכה ושלום!

הננו פונים אל כבודו בשאלה העולה מזוגות רבים הפונים אל המכון, והיא האפשרות לבחירת בן או בת. כיום ישנן בעיקר שלוש שיטות לצורך כך:

  1. דיאטה מיוחדת המעלה את הסיכוי ללידת בן או דיאטה שונה ללידת בת. לזה מצרפים את בדיקת יום הביוץ של האישה, ומכוונים את זמן יחסי האישות בהתאם לרצון הזוג לבן או בת. שיטה זו נותנים לה המומחים כ –75%-60%  הצלחה.
  2.  שיטה בה מפרידים הרופאים את זרע הבעל לזרעונים זכריים ולזרעונים נקביים, ואחר כך מזריקים את הזרעונים הרצויים לרחם האישה ואת השאר לנרתיקה. פעולה זו, אם תותר, אפשר לעשות אותה עם פיקוח הלכתי של המכון. בשיטה זו יש לצערנו גם סחטנים וכד', ויעילותה מוערכת בין 90%-80%. יש רופא שאנו מכירים, שהצליח בכל 20 המקרים שהוא עשה, אך תמיד מדגיש לזוגות, שהוא מבטיח רק 85% הצלחה.
  3. הזוג עושה הפריית מבחנה, שבה עושים את ההפריה במבחנה. כשהעובר נמצא במצב של שמונה תאים, לוקחים תא אחד או שניים, ובודקים אם זה בן או בת, ומחזירים לאישה את העוברים הרצויים. כמובן ששיטה זו היא מורכבת יותר מבחינה רפואית, וכוללת הוצאת זרע הבעל ושאיבת הביציות מהאישה בהרדמה. פעולה זו יכולה להיעשות בפיקוח המכון כמו כל הפריית מבחנה. פעולה זו נחשבת כ – 100% הצלחה.

הבקשות של הזוגות לעשות טיפולים אלו הם או לצורך מניעת לידת ילד עם מום (במקרה שהמומים הם רק אצל בנים או רק אצל בנות) או במקרים שלזוג יש הרבה ילדים מאותו המין, ומעוניין "לקיים את המצווה".

ברצוננו לציין, שפעמים רבות זוג פונה למכון ונמצא במצוקה גדולה, ואף פעמים "מאיים" בפירוד וכד', אם לא יימצא פתרון לבעייתו. 

ברצוננו לשאול את כבוד הרב, באילו מקרים ואיזה סוגי טיפולים יהיה אפשר להתיר אחד מהטיפולים הנ"ל, ואם כן, כמה ילדים מאותו המין צריך שיהיה לזוג, בכדי שנתיר לו אחת מהפעולות הנ"ל?

אנו יודעים, שכל מקרה צריך להיבחן לגופו, אך אנו רוצים לקבל הדרכה ודבר הלכה מהרב בנושא.

במידה ויש צורך להוסיף פרטים נשמח.

מצפה לתשובתו של הרב,

בברכה רבה,

הרב מנחם בורשטין

 

בחירת מין העובר – מבוא הלכתי רפואי משפטי

מבוא רפואי

הכרומוזומים של האדם קובעים את מינו, כך שזכר מכיל את הכרומוזומיםXY , ואילו נקבה – XX

בפועל, הביציות של האישה כולן בעלות כרומוזום X הנקבי, ואילו תאי הזרע של הגבר – חלקם מכילים את כרומוזום X הנקבי, וחלקם את כרומוזום Y הזכרי, כך שאם תא זרע בעל כרומוזום X מפרה את הביצית, תיוולד בת, ואילו אם תא זרע בעל כרומוזום Y מפרה את הביצית, ייוולד בן. 

יש כיום שלוש שיטות מרכזיות על מנת לנסות ולקבוע את מין העובר:

1. השיטה הטבעית

שיטה זו מתבססת על תיאוריה הטוענת, שתאי הזרע הזכריים (בעלי כרומוזום Y) מהירים יותר, אך בעלי עמידות נמוכה יותר מתאי הזרע הנקביים (בעלי כרומוזום X). לפי זה, חיי אישות בזמן הסמוך לפני הביוץ, מגדילים את הסיכויים ללידת בן, לעומת חיי אישות כיומיים לפני הביוץ, שמגדילים את הסיכויים ללידת בת. כמו כן, תזונה שאמורה ליצור אצל האישה סביבה חומצית ועוינת לזרע, תגביר את הסיכויים ללידת בת, ואילו תזונה הפוכה – תגביר את הסיכויים ללידת בן.

תיאוריה זו אינה מוכחת בצורה מלאה, ומטבעם של דברים, גם הניסיונות לקבוע את מין העובר בעזרת השיטה הזו זוכים להצלחה חלקית בלבד, אולם יש מספר טכנאיות אולטראסאונד העוסקות בנושא, ומכוונות נשים המעוניינות בכך, בעזרת מעקבים למציאת מועד הביוץ המדויק.

2. הפרדת תאי זרע

שיטה זו מבוססת על כך, שהמשקל הסגולי של תאי הזרע הזכריים והנקביים שונה במעט, וניתן באמצעות מכשור מעבדתי לבצע הפרדה בין סוגי התאים השונים. את התאים מהמין הרצוי מזריקים לרחם האישה באמצעות הזרעה תוך רחמית (I.U.I). חשוב לציין, שהפרדה זו אינה מוחלטת, ולכן גם בשיטה זו, אין ודאות שאם יושג היריון, הוא אכן יהיה מהמין הרצוי. מבחינה מעשית, ניתן במידת הצורך לשלב בין השיטה הראשונה לשנייה.

3. אבחון טרום השרשתי (P.G.D) למציאת מין העובר

בשיטה זו האישה עוברת הפריה חוץ גופית (I.V.F), אלא שלפני שמחזירים את העוברים לרחם האישה, נלקח תא אחד מכל עובר, על מנת לבחון האם מדובר בעובר ממין זכר או בעובר ממין נקבה. רק את העוברים מהמין הרצוי מחזירים לרחם האישה. בשיטה זו, אם אכן מושג היריון – יש ודאות של קרוב למאה אחוזים שמדובר בהיריון מהמין הרצוי.

מבוא הלכתי

שיטות שונות לנסות ולקבוע את מין העובר מופיעות כבר בגמרא (נדה לא ע"ב): "הרוצה לעשות כל בניו זכרים – יבעול וישנה", כך שנראה שאין בעיה אמונית בניסיון להתערב בקביעת מין העובר, ועל כן אין חשש בדרך הטבעית. אמנם לעתים יש צורך בדרך זו להימנע מחיי אישות בליל הטבילה, אולם גם בכך – אם שני בני הזוג מסכימים בלב שלם ומוחלים, נראה שאין בעיה בדבר. 

שונה הדבר כשמדובר בפעולות של הזרעה תוך רחמית או הפריה חוץ גופית הכוללות גם הוצאת זרע, ונשאלת השאלה, האם ניתן להתירן לצורך בחירת מין העובר. במבוא לקובץ זה הרחבנו בעניין ההיתר לביצוע הזרעות והפריות במצב בו בני הזוג לא מצליחים להשיג היריון כלל בדרך טבעית, וראינו שמקובל כיום להתיר זאת. לכאורה, גם כאן המטרה היא לשם מצווה – קיום מצוות פרו ורבו כולל בתוכו לפחות ילד אחד מכל מין, וממילא, אם כל הילדים הם ממין אחד, לכאורה יש מצווה לעשות מאמץ על מנת שיהיה ילד גם מהמין השני. הדבר תלוי גם בשאלה האם מצוות פרו ורבו עניינה השגת התוצאה או שדווקא ההשתדלות עד אליה, השתדלות שבפשטות עניינה בדרך הטבעית היא המוגדרת כקיום המצווה, והתוצאה היא רק גדר של פטור מהמשך ההשתדלות. 

בנשמת אברהם (אבן העזר סימן א ס"ק ה) הובא בשם הרב שלמה זלמן אויערבאך לאסור זאת, מכיוון שמשחיתים את הזרע מהמין שאינו רצוי, ואף שבכל השבחת זרע משתמשים רק במיעוט זרע, ואת השאר זורקים, שם זה לצורך פוריות, וממילא אין זה ל"בטלה", אבל כאן, שהמטרה היא תינוק ממין מסוים, הדבר נחשב לגדר של "זרע לבטלה". בשו"ת במראה הבזק (חלק ה סימן קד) הובאה תשובה מאת הרב נחום אליעזר רבינוביץ', ולפיה, יש לאסור הפריה חוץ גופית לבחירת מין העובר עקב הסיכונים הכרוכים בהפריה זו לאישה ולוולד. אמנם סיכונים אלו נמוכים מאוד, אך יש לצמצם אותם אך ורק למקרים בהם לא ניתן להוליד בדרך אחרת או למניעת מחלות תורשתיות, ולא לצרכים אחרים, כגון בחירת מין העובר.

לעומת פוסקים אלו, הרב מרדכי אליהו (ראה שו"ת במראה הבזק שם) התיר הפריה חוץ גופית לבחירת מין העובר, במקרה שבו יש כבר חמישה ילדים מאותו מין או שהאישה כבר מבוגרת, וייתכן שלא תוכל ללדת יותר מעוד ילד אחד. לדבריו, אין כאן איסור הוצאת זרע לבטלה, מכיוון שזהו צורך מצווה של קיום פרו ורבו, שכוללת ילדים משני המינים.

מבוא משפטי ומעשי

במדינת ישראל אין מניעה משפטית לנסות ולבחור את מין העובר באמצעות השיטה הראשונה או השנייה. שונים הדברים כשמדובר בביצוע השיטה השלישית. שיטה זו כרוכה בנטילת הורמונים על ידי האישה, וביצוע פעולה כירורגית פולשנית של שאיבת ביציות. כמו כן, האפשרות להשתמש בטכניקה של בדיקות גנטיות למטרות שאינן רפואיות, עוררה אצל אנשי המוסר והאתיקה ברחבי העולם שאלות שאינן פשוטות, מחשש שהיום ישתמשו בשיטה זו לבחירת מין העובר, ומחר ישתמשו בה לבחירת צבע עיניים או אנשים עם נטיה למבנה גוף רזה, ומכאן הלאה ללא גבולות. כמו כן, יש חשש להפרת האיזון הטבעי בין זכרים לנקבות.

עקב החששות המוסריים מפני פעולה זו, יצא בי"ז אלול תשס"ג חוזר מנכ"ל משרד הבריאות (שמספרו 17/03), שאסר על ביצוע הפריה חוץ גופית עם בדיקה טרום השרשתית לבחירת מין העובר שלא למטרת מניעת מומים מולדים, לפחות עד שיגובשו כללים ברורים ומסודרים בנושא. 

ב-ל' ניסן תשס"ה פורסם חוזר מנכ"ל חדש (שמספרו 21/05) שהסדיר את הנהלים, שלפיהם תאושר הפריה חוץ גופית ובדיקה טרום השרשתית לבחירת מין העובר. על פי הנוהל שהובא בחוזר מנכ"ל זה, לא תאושר בחירת מין העובר שלא למטרות רפואיות, מלבד מקרים חריגים ויוצאי דופן, ולאחר קבלת אישור מוועדה ארצית שמונתה לצורך זה. הוועדה רשאית לאשר את ביצוע פעולת הבחירה של מין העובר, רק אם השתכנעה שקיימים מספר תנאים: 

  1. קיים סיכון ממשי לפגיעה מהותית בבריאות הנפשית של אחד ההורים או הילד שייוולד, אם יהיה מהמין השני.
  2.  לבני הזוג ארבעה ילדים משותפים מאותו מין (למעט מקרים חריגים ביותר). 
  3. משמעות התהליך הוסברה לבני הזוג באופן מפורט, והובהרה להם העובדה, שאם הטיפול לא יצליח, ויישארו עוברים מהמין השני, לא יאושר להם ניסיון נוסף, לפני שישתמשו בעוברים שנשארו להם, על אף שהם מהמין הלא רצוי. 
  4. בכל מקרה, גם בני זוג שיקבלו אישור לביצוע הטיפול, יממנו אותו מכיסם, ולא יקבלו מימון ממשלתי לביצוע הפעולה.

מטבע הדברים, התקנות המגבילות צמצמו מאוד את מספר המקרים לגביהם התקבל אישור לביצוע פעולה זו.

על פי דוחו"ת הוועדה שפורסמו, בין השנים 2011-2005 התקבלו 430 פניות לוועדה, כאשר רק 45 מתוכן אושרו.

 

תשובת הגאון הרב מנשה קליין

ד' לסדר יברכך התשס"ג ברוקלין ניו יורק יצו"א

מעלת כבוד ידידי היקר מאוד נעלה וכו', הרב הגאון מנחם בורשטין שליט"א, ראש מכון פוע"ה בארץ הקודש,

אחרי דרישת שלומו הטובה בידידות.

בדבר השאלות בעניין הפונים אל המכון בזוגות שאפשר להם לבחור בילד בן או בת, וכיום יש לזה ג' שיטות מרופאים לצורך כך: א) דיאטה מיוחדת המעלה את הסיכוי ללידת בן או דיאטה מיוחדת ללידת בת. ב) שיטה שבה מפרידים הרופאים את זרע הבעל לזרעונים זכריים ולזרעונים נקביים, ואחר כך מזריקים את הזרעונים הרצויים לרחם האישה ואת השאר לנרתיקה. ג) הזוג עושה הפריית מבחנה, שבה עושים את ההפריה במבחנה, כשהעובר נמצא במצב של כ-8 תאים (בגודל גרגר סוכר), לוקחים תא אחד או שניים, ובודקים אם זה בן או בת, ומחזירים לאישה את העוברים הרצויים.

והנה, לא רציתי לכתוב כלל בזה, דבהדי כבשי דרחמנא למה לך, ומכל מקום לידידות ארשום לו כמה הערות.

בנידון הדיאטה מיוחדת לכאורה אין בזה איסור, וקצת יש להביא ראיה מגמרא עירובין (כח ע"א):

אמר רבי יהודה משמיה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב: מערבין בפעפועין ובחלגלוגות. ובגודגדניות, אבל לא בחזיז ולא בכפניות. ובגודגדניות מי מערבין? והתניא: גודגדניות, מרובי בנים – יאכלו, חשוכי בנים – לא יאכלו, ואם הוקשו לזרע – אף מרובי בנים לא יאכלו. 

ובגמרא ברכות (נז ע"ב): "שלושה נכנסין לגוף, ואין הגוף נהנה מהן, ואלו הן גדגדניות וכפניות ופגי תמרה", ובערוך (אות ג' ערך גדגדניות):

ומסקנא כי קאמר רב בהנדקוקי מדאי, פירוש גדגדניות הן הינדי קוקי, וחשוכי בנים לא יאכלו, שהן ממעטין את הזרע, ואם הקשו לזרע, אפילו מרובי בנים לא יאכלו. 

עיין שם. והמבואר, דיכול לאכול מיני מאכלים, כל זמן שאינו מעכב הזרע לגמרי, ומחלק בין חשוכי בנים למרובי בנים, ומיהו אותם שהוקשו לזרע, שזה מעכב לגמרי, אין לאכלן, והגם שאינו בדין מסרס בידיים, מכל מקום, הוא אסור לכולי עלמא. ומסתבר, דגם לאכול מאכלים שגורמים לעיבור מין אחד, נמי אין בזה איסור לכאורה (הגם שיש לומר דלהרבות בזכרים היה יותר היתר מבבנות, שהבנים מחויבים במצוות עשה שהזמן גרמן, והנשים פטורות, ואולי מהאי טעמא מצינו בגמרא (נדה לא ע"ב) רק: "יכולני לעשות כל בני זכרים", ולא אמר כל בני נקבות, ובגמרא (פסחים סה ע"א): "אוי לו", ואם כן להביא על עצמו מה שאמרו רז"ל אוי לו ודו"ק).

ולא ידעתי למה לא יעשו כמו שכתוב בגמרא (נדה לא ע"א):

אמר רבי יצחק אמר רבי אמי: אישה מזרעת תחילה יולדת זכר, איש מזריע תחילה יולדת נקבה… עד שבא רבי צדוק ופירשו: 'אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ואת דינה בתו (בראשית מו, טו)' – תלה הזכרים בנקבות ונקבות בזכרים. 'ויהיו בני אולם אנשים גבורי חיל דורכי קשת ומרבים בנים ובני בנים (דברי הימים א ח, מ)' – וכי בידו של אדם להרבות בנים ובני בנים? אלא מתוך שמשהין עצמן בבטן כדי שיזרעו נשותיהן תחלה… מעלה עליהן הכתוב כאילו הם מרבים בנים ובני בנים, והיינו דאמר רב קטינא: יכולני לעשות כל בני זכרים.

ופירש רש"י (שם ע"ב ד"ה יכולני): "שישהה עצמו מלהזריע", או כמו שאמר רבא (שם): "הרוצה לעשות כל בניו זכרים, יבעול וישנה".

עוד שם בגמרא (ע ע"ב – עא ע"א):

מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכרים? אמר להם: יישא אשה ההוגנת לו, ויקדש עצמו בשעת תשמיש… אלא יבקש רחמים ממי שהבנים שלו, שנאמר (תהילים קכז, ג): 'הנה נחלת ה' בנים שכר פרי הבטן'. מאי קא משמע לן? דהא בלא הא לא סגי. מאי שכר פרי הבטן? אמר רבי חמא בר חנינא: בשכר שמשהין עצמן בבטן, כדי שתזריע אשתו תחילה, נותן לו הקדוש ברוך הוא שכר פרי הבטן. 

והוא נמי מהא דאמרו, אישה מזרעת תחילה תלד זכר, או כמו שאמר רבי יוסי (שבת קיח ע"ב), עיין שם, ועיין עירובין (ק ע"ב) ונדרים (דף כ ע"א וע"ב) וכבר הארכתי מהא דמקשין דכתיב (דברים כד, טז): "לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות". אבל הרדב"ז במצודת דוד (מצווה קכט) האריך הרבה לבאר, שיש נשמות חייבות גלגול ועונש על חטאם בדור העבר, וכן יש הורים שעושים מעשה נבלים, וחייבים עונש ולהצטער, ואז בא המלאך של היריון ומכניס הנשמה שחייבת להצטער ולהתגלגל, ונותנת להזוג שעושים שלא כהוגן, ונמצא הנולד סובל את חטאיו הראשונים, והזוג שחטאו, סובלים על חטאם שקיבלו ילד כזה, ואין ביד בני אדם להחבא ממעשה ה', בינו זאת.

השני דרכים האחרים ששאל, אין ברצוני להשיב, כי המטפלים בהזרע, ומבדילין בין זרעונים זכריים לזרעונים נקביין, ומחזירין הרצויין לרחם האישה, והשאר זורקין לנרתיקה, הנה בזה שמשליכין החלק שאינו רצוי, ודנין אותם בסקילה, וכבר כתבתי פעם ואכפול פה, כדי שיהיה זה ברור, אחד מתלמידיי שיחיו בארצנו הקדושה, נתעברה אשתו ארבע נשמות (רביעיה), הלכה להרופא כרגיל, ולא ידעה כמה נתעברה, והסביר לה הרופא שהיא נתעברה בארבעה, וצריך לחסל לכל הפחות שניים, כדי ששניים אחרים יוכלו לחיות, הבעל כששמע דברי הרופא, והסביר לו שהוא פיקוח נפש לכל הארבעה, אם לא יסירו שניים לכל הפחות. הבעל השיב לרופא, כיוון שכן והוא נוגע להרוג שני ילדים, צריך לו להתייעץ ולישאל הלכה מרבו, צלצל אלי וסיפר לי העניין והבעיה, שהרופא טוען פיקוח נפש ומה יעשה. השבתי לו שילך להרופא ויגיד לו שכן ההלכה, שפיקוח נפש דוחה הכל, ולא רק שניים, אפילו כל ארבעה, אם הם חס ושלום פיקוח נפש להאם, מותר להפיל את כל הארבעה, אלא דכיוון דעכשיו הם ארבעה ילדים בעיבור, וכולם הם בניו, ובא הרופא ואמר לו, היות כי מארבעה ילדים שיש לו בעיבור הם כולם בסכנה, אם לא יהרוג שניים, ואתה כיוון מדין תורה אין דוחין נפש מפני נפש, וכיוון שאינו יודע איזה מהם הרודף, והם כולם או רודפים זה לזה או נרדפין, ואין לו עצה איזה מבניו להמית ואיזו מבניו להחיות, ולכן מבקש מהרופא, שהוא יבחן ויאמר לו, איזה שניים שהם הרודפים אחר השניים האחרים, ואז הרופא יוכל לבצע כדעתו, שיהיו אלו השנייים נהרגין להציל את השניים האחרים, כדין מצילין את הנרדף בנפשו של רודף. הרופא הופתע מהתשובה, ובלית ברירה לא עשו כלום, וברוך ה' האישה ילדה ארבעה ילדים, שני בחורים ושתי בנות, וכהיום הם בלי עין הרע בשנת העשר, וכל שנה שאני בא לארץ ישראל, הם באים אליי כולם לקבל את ברכתי, על כל פנים, המעשים והאופנים השניים שזכר, אין לי להם שום היתר.

ויהי רצון שיזכו בני ובנות ישראל לבנים ובנות ועושר וכבוד עדי יבוא ינון ולו יקהת עמים. החותם בידידות ובסך מלא ברכות בלב ונפש,

מנשה הקטן

סיכום תשובת הגר"מ קליין: ניתן לבחור את מין העובר בדרך של דיאטה, אולם לא בדרך של הפרדת זרעונים או הפריה חוץ גופית.

 

תשובת הגאון הרב דוב ליאור

י"א סיון תשס"ג

לכבוד הרב מנחם בורשטין מכון פוע"ה ירושלים,

שלום רב!

קיבלתי את מכתבך לפני ימים ספורים, ולא הספקתי להשיב בגלל העומס.

שאלת לגבי זוגות שפונים אליך, שברצונם לקבוע מראש אם ייוולד להם בן זכר או נקבה, ויש לזה שלוש שיטות כיצד לפעול בנושא, ושאלת האם מותרות השיטות האלה:

המקרים שבהם הזוגות מעוניינים הם:

  1. באם ייוולדו בנים או בנות, זה עלול להיות עם מום.
  2. יש להם רק ממין אחד, ורוצים לקיים המצווה, ושאלתך היא כמה יהיו להם כדי להתיר את השימוש בשיטות.

שיטה ראשונה: דיאטה מסוימת וידיעת יום הביוץ המדויק.

שיטה שנייה: הרופאים מפרידים את זרע הבעל לזרעונים זכריים ולזרעונים נקביים, ואחר כך מזריקים לרחמה.

שיטה שלישית: הפריות מבחנה, לוקחים תא, וממנו מוציאים את הרצוי, ומחזירים לאישה את העוברים הרצויים. זה כרוך בהוצאת זרע מהבעל וביציות מאישה בהרדמה. הפעולות האלה יכולות להיעשות בפיקוח הלכתי מטעם פוע"ה.

תשובה: בראשית דבריי אני מוצא לנכון להדגיש, שלפי עניות דעתי, אין הדרכתה של תורה להטיל על האדם התחכמות שלא בדרך הטבע. כל דיני התורה ניתנו לפי חוקי הטבע שהשליט הבורא בבריאה, ואין שום חיוב על האדם לעשות תחבולות שלא לפי הטבע, עיין שו"ת אבני חפץ לרב הורוביץ (סימן מא), ולכן בנידון דידן, להשתמש בשיטה הראשונה, לא נראה לי שיש איתה בעיה, למרות שאחוז ההצלחה הוא רק בין 75-60.

שאר השיטות, שזה כרוך בהוצאת זרע מהבעל, הדברים האלה יש בהם משום דחיית איסור, ואין מקום להתיר, רק אם יש הכרח לצורך קיום פרו ורבו, אבל דבר שאדם אינו מחויב לעשות, להתיר לו איסורים, זה לא מסתבר להתיר.

ולכן במקרה של הולדת ילד בעל מום יש להשתמש בשיטה הראשונה, וכן אם יש לו שלושה בנים, ורוצים דווקא בת, גם כן יכולים להשתמש בה.

מה שכתבתי, שאם יש לו שלושה בנים, אזי יכול להשתמש, למה דווקא שלושה ולא שניים? נראה שבשלושה הם מוחזקים כבר להוליד דווקא זכרים, ולכן אמרתי דווקא שלושה ולא שניים.

בכבוד רב,

דוב ליאור

סיכום תשובת הגר"ד ליאור: מותר להשתמש דווקא בשיטה הראשונה של הדיאטה ולא בשאר השיטות, ודווקא כשהמטרה להימנע מהולדת ילד בעל מום או כשיש שלושה ילדים מאותו מין.

 

תשובת הגאון הרב יעקב אריאל

בס"ד ט"ו סיון תשס"ג

לכבוד הרב הגאון רבי מנחם בורשטין שליט"א ראש מכון פוע"ה,

שלום וברכה וכל טוב.

במענה למכתבו מיום א' סיוון, לעניות דעתי, אין שום חובה לקיים מצות פרו ורבו בדרך מלאכותית. ומי שזיכהו ה' רק במין אחד, זהו רצון ה'. מה שיש לו רק בנות, במקביל יש מישהו שיש לו רק בנים, והקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים, ואל לנו להתערב בהנהגתו את העולם…

אם המטרה היא למנוע ילד בעל מום, הדבר מותר לכתחילה.

בברכת התורה,

יעקב אריאל

 

תשובת הגאון הרב יצחק זילברשטיין

בס"ד תמוז תשס"ג

הוד כבוד מכובדנו הדגול 

הרב הגאון רבי מנחם בורשטיין שליט"א ראש מכון פוע"ה,          

שלום וישע רב…

בדבר השאלה אם מותר לעסוק בענין הפריה חוץ גופנית כדי לברר את המין הרצוי ילד או ילדה, לא נראה לעניות דעתי. כי כל העיסוק הוא רק בדיעבד גמור, ורק למי שאין ילדים, ולא לשם ברירת מין.

בברכה נאמנה,

יצחק זילברשטיין

 

תשובת הגאון הרב מאיר ניסים מאזוז

אין לי פנאי כלל. אבל שיטה ראשונה מותרת בהחלט, דלא גרע ממה שכתוב בגמרא (נדה לא ע"ב): "הרוצה לעשות כל בניו זכרים יבעול וישנה". שיטה שנייה ושלישית נראים כהתערבות בהחלטת הבורא. ומכל מקום, ייתכן שלצורך מניעת לידת ילד עם מום מותר להשתמש בשיטות האחרונות, וצריך עיון. 

יש לפנות לגדולי הפוסקים.    

 

תשובת הגאון הרב אביגדֹר נבנצל

בס"ד ה' פרשת ונקתה ונזרעה זרע ערב חג השבועות מ"ט למטמונים, 

ירושלים עיר הקודש תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן.

שלום וברכה לכבוד הרב הגאון רבי מנחם בורשטין שליט"א!

אחרי דרישת שלום כבוד תורתו הקדושה,

לעניות דעתי, הדרך הראשונה היא המובחרת, כי אין בה משום השחתת זרע כל עיקר.

הדרך השנייה עדיפה על השלישית.

ביקרא דאורייתא,

צעיר הלוויים,

אביגדֹר נבנצל

 

תשובת הגאון הרב יהושע נויבירט

כבוד רבני פוע"ה שליט"א,

אחרי דרישת שלומכם.

צר לי שאתם מתעסקים בעניינים שנסתרים מאתנו. תפקידכם לעזור לאנשים בענייני אישות, ולא בעניינים כאלה. ועוד – אנחנו צריכים לעשות את שלנו, והשאר בידי הקדוש ברוך הוא.

אגב תעיין בספריו של פרופסור אברהם, שהוא מביא מכתב מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל.

בברכה,

יהושע נויבירט

 

תשובת הראשון לציון הגאון הרב שלמה משה עמאר

דיאטה פשוט שאפשר.

שאר השיטות מאוד לא פשוט. ברמב"ן (על התורה ויקרא יט ,יט) ובחינוך (מצווה רמד) כותבים לגבי כלאיים, שהטעם לאיסור הוא מפני האדם שמתערב במעשה בראשית. כשיש שאלה מיוחדת (כגון הרבה בנות ללא בנים), צריך שאלה מפורטת. ייתכן שיהיה מקום להתיר, בפרט כשיש צורך רפואי או כדי להשלים פרייה ורבייה או משום שלום בית. אבל לצורך "תכנון משפחה" – אין להתיר.                            

 

סיכום התשובות

מסיכום תשובות הפוסקים שהגיעו למכון פוע"ה עולה, שלדעת הרב אריאל והרב נויבירט, אין לעסוק בבחירת מין העובר.

לדעת הרב מאזוז, הרב נבנצל, הרב קליין והרב עמאר, אין שום מניעה מלהשתמש בשיטה הטבעית לנסות לבחור את מין העובר. הרב ליאור התנה את השימוש בשיטה הטבעית בכך שמטרתה למנוע הולדת ילד בעל מום או כשלבני הזוג שלושה ילדים מאותו מין.

לפי כל הפוסקים הנ"ל, שאר השיטות אינן פשוטות הלכתית, אולם לפי הרב נבנצל, יש מקום להתיר, כאשר דרך ההזרעה עדיפה מדרך ההפריה. לפי הרב עמאר, יש מקום להתיר במקרים חריגים על בסיס תשובה פרטנית. לשאר הפוסקים אין להתיר זאת לצורך קיום מצוות פרו ורבו.

הרב זילברשטיין אסר אף הוא הפריה חוץ גופית לבחירת מין העובר, ולא גילה דעתו לגבי השיטות האחרות.

הרב אריאל, הרב עמאר והרב מאזוז ציינו במפורש, שיש מקום להתיר בחירת מין העובר בהפריה חוץ גופית על מנת למנוע הולדת ילדים חולים.

צריכים עזרה?

אנחנו כאן בשבילכם!
השאירו פרטים וצוות המכון יחזור אליכם ויסייע במהירות ובמקצועיות :)

כניסה לאתר

הרשמה לניוזלטר של פוע"ה

דילוג לתוכן