שאלה חשובה בנידה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב google

ביום שלישי הקרוב אני מסיימת שבועיים וצריכה לטבול במיקווה
לצערי נכנסתי לבידוד, האם אני פטורה מטבילה ומותרת לבעלי?

תשובה :

 שלום וברכה,

בתקופה האחרונה אנחנו מתמודדים עם אתגרים רבים, ברמה הלאומית, ברמה הכלכלית, ברמה האישית. וגם בתוך הבית יש אתגרים ואלו מצריכים מאתנו לעמוד איתנים ולצלוח אותם בקומה גבוה ובעצמה ובתקווה לבריאות איתנה ומלאה, לנו ולסובבים אותנו.

חובת השמירה על הבריאות הפרטית והציבורית, מחד, והחשיבות לשמור על המקוואות פתוחים מאידך, מחייבת את השמירה על הכללים באופן מוחלט ומלא וברור.

אשה הנמצאת בבידוד, צריכה להקפיד על בידוד ולא לחרוג ממנו, ולכן, אינה יכולה אכן לצאת מהבית ולטבול ועל הזוג להמתין עם הקרבה (אם היא בבידוד ובני ביתה לא, גם אם היה אכן אפשרות לטבול לא היה אפשרי להיות בקרבה שכן חלה חובה להקפיד על הבידוד).

התקווה בדבר כי הבידוד קצוב בזמן, ואפשרי לצאת לטבול עם סיום הבידוד בעה.

מצד ספירת הטהרה והנקיים, יש לסיים את ספירת הנקיים עד היום השביעי, ולאחריו אפשר ללבוש כבר בגד צבעוני ולא נצרך לבצע בדיקות נוספות, ועם היציאה מהבידוד אפשרי ללכת בערב באופן מיידי לטבול.

אוסיף, כי במהלך התקופה הזו, פעלנו רבות מול גורמים רשמיים על מנת למצוא פתרונות, והפתרונות שכן נמצאו באופן נקודתי הוא עבור טבילת נשים שנמצאו חולות וחיוביות לקורונה, וביציאה מסודרת ומרוכזת ומתואמת לטבילה באופן שלא יסכן אותן, או שלא יסכן אחרות.

שונה הדבר לגבי מבודדות, הן מצד אורך הזמן שהוא קצוב וקצר יותר, והן מצד הסכנה עבורן ועבור נשים אחרות (אשה בבידוד לא תוכל לטבול במקווה שמיועד לנשים חולות, שכן היא עלולה באופן ברור להדבק ולהיחשף, גפ אם לא במים שהם מוכלרים, בשאר המקומות, וכן להדביק נשים אחרות במידה והיא חולה מאומתת).

טבילה תתכן רק במקווה טהרה כשר ולא בשום אופן אחר, וכל פרסום שיצא הרי שהוא הכשלה ותקלה נוראית וכבר נשים רבות וזוגות רבים נכשלו בשל לכך באיסורי כרת החמורים. וכמובן, כל עוד האשה לא טבלה לטהרתה לאחר ספירת הנקיים, הרי שהזוג מחוייב בריחוק.

האזרו בכוח ובגבורה, מצאו את הדרך לעבור ימים אלו בקרבה נפשית אבל תוך הקפדה על הריחוק הפיזי וההלכה, ובעה מתוך כך תצאו עם עצמה ובריאות בעה להמשך הדרך.

בשורות טובות בעה ובריאות איתנה

אודי רט

רב משיב מכון פועה

מקורות:

שאלות נוספות בשו"ת

דילוג לתוכן