מכון פועה ארכיון תמונות                                                                                         

    

מכון פועה-כנס בנין שלם : שם התמונה

Photo Number 144

download this photo

    
12345