מכון פועה ארכיון תמונות                                                                                         

    

פרופ' דניאל הרזקוביץ - שר המדע : שם התמונה

Photo Number 220

download this photo

    
12345678910...