מכון פועה ארכיון תמונות                                                                                         

    

מר צבי פליישמן : שם התמונה

Photo Number 366

download this photo

    
123456789