וידאו /אודיו :
תיאור דיברי פתיחה ראש המכון הרב מנחם בורשטין
מרצה ד"ר מרדכי הלפרין
נושא כנס ארצי תש"ע
אורך 5
 
 
 
Video Powered BY Media-Line Powered By Media-Line.co.il
תקציר
מקורות לשיעור :