מכון פועה ארכיון תמונות                                                                                         

    

מר דוד סוויסה : שם התמונה

Photo Number 363

download this photo

    
123456789